МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

ИНФОРМАЦИЯ

22 авг 2017

П О К А Н А

 

 

Управителният съвет на Сдружение ”Синдикат на служителите в Министерство на вътрешните работи” на основание  Раздел II, чл.43, ал.1 и 2, чл.44, ал.1 и 2 и във вр. Раздел I, чл.22, т.4, вр. чл.17 от устава на сдружението, свиква Национално синдикално събрание , което ще се проведе на 22, 23 и 24.09.2017 година в Учебен център на ССМВР “ОРЕЛ“ в село Рибарица, община Тетевен, област Ловеч с начален час 14,00 часа при следния дневен ред :

 

 

т.1 – Приемане на годишния отчет за дейността на  ССМВР през 2017 г. и освобождаване на членовете на УС от отговорност ;

т.2 - Отчет за изпълнение на бюджета на ССМВР  за 2017 година ;

т.3 – Приемане на насоки за работата на ССМВР през 2018 година ;

т.4 – Приемане на бюджета на ССМВР за 2018 година ;

 

 

 

 

 

 

 

 

УС на ССМВР

Прикачени документи Рег.№ 17-15082017 ПОКАНА НСС 2017   (pdf - 296,00KB) - 23 авг 2017 16:04

 23 август 2017 | 16:08