МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

За периода 27.09.-29.09.2019 година в Учебен център на Синдикат на служителите в МВР се проведе НАЦИОНАЛНО СИНДИКАЛНО СЪБРАНИЕ за 2019 г.

30 сеп 2019

Синдикат на служителите в Министерство на вътрешните работи (ССМВР) на основание  Раздел II, чл.43, ал.1 и 2, чл.44, ал.1 и 2 и във вр. Раздел I, чл.22, т.4, вр. чл.17 от устава на сдружението, организира и проведе Национално синдикално събрание за 2019 година , което се проведе от 27.09. до 29.09.2019 година в Учебен център на ССМВР “ОРЕЛ“ в село Рибарица, община Тетевен, област Ловеч.
Делегати и гости от синдикалните дружества в страната бяха запознати и утвърдиха :

т.1 Годишния отчет за дейността на  ССМВР през 2019 г. ;

т.2 Отчет за изпълнение на бюджета на ССМВР  за 2019 година ;

т.3 Бюджета на ССМВР за 2020 година ;

Присъства и представител на Дженерали Застраховане АД, който изнесе обстойна презентация за предлаганите от компанията застрахователни продукти. 

Изображения

 30 септември 2019 | 11:28