МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

14 юли 2020

Д Е К Л А Р А Ц И Я на СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР

Декларация ССМВР 14.07.2020
Изображения

 16 юли 2020 | 10:12