МВР

ОД София

 

ОБЯВА

03 сеп 2013

Със Заповед рег. № Iз - 1681/ 28.08.2013 г. на министъра на вътрешните работи на 30.09.2013г. (понеделник) от 09.00 часа в ОУПБЗН – София на адрес: гр. София, ул."Гео Милев" № 71, ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини, съгласно приложените списъци: I. на леки автомобили, мотоциклети и специални автомобили и II. на моторни агрегати / от утвърден протокол рег.№ 1785/ 15.07.2013 г./.

ОБЯВА

 23 май 2017 | 17:16