МВР

ОД София

 

ОБЯВА

09 авг 2018

Със Заповед рег. № 8121з-940/06.08.2018 г. на министъра на вътрешните работи на 31.08.2018г. (петък) от 09.00 часа в РДПБЗН – София на адрес: гр. София, ул."Гео Милев" № 71, ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини, съгласно приложените списъци: I. на леки автомобили, мотоциклети и специални автомобили и II. на моторни агрегати / от утвърден протокол рег.№ 1207р-2395/11.07.2018 г./

Прикачени документи ОБЯВА   (doc - 106,00KB) - 09 авг 2018 14:17

 09 август 2018 | 14:17