МВР

ОД София

 

ОБЯВА

06 фев 2019

Със Заповед рег. № 8121з-121/05.02.2019 г. на министъра на вътрешните работи на 27.02.2019 г. (сряда) от 09.00 часа в РДПБЗН – София на адрес: гр. София, ул."Гео Милев" № 71, ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна техника и машини. Описа на вещите и началните тръжни цени за провеждане на втори търг са посочени в протокол с рег.№ 1207р-4779/18.12.2018 г., на които е извършено намаляване от първоначалните тръжни цени, съгласно чл. 25 от Наредба № 7/ 14.11.1997 г.
Прикачени документи ОБЯВА   (doc - 70,00KB) - 06 фев 2019 14:16

 06 февруари 2019 | 14:16