МВР

ОД София

 

Пътен контрол

Разположение на стационарни автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта:

АМ "Тракия" 42 км посока гр. Пловдив

АМ "Хемус"  36 км посока гр. София

ГП – I-6 в района на 179 +158 КМ, б-я Мирково

 

Мобилни автоматизирани технически средства за контрол на скоростта- график 12- 18.12.2016г.

Специализирани полицейски операции по метода "широкообхватен контрол"-график 08- 14.05.2017г.