МВР

ОД София

 

04 декември 2018

Срещи на началниците на районни управления на МВР с жителите на малките населени места

График за периода 03– 07.12.2018 г.

1. Началник на РУ Ботевград:

- на 05.12.2018 г. от 10:00 ч. – с. Трудовец, кметство;

- на 05.12.2018 г. от 14:00 ч. – с. Врачеш, в общината.

           

2. Началник на РУ Годеч:

- на 06.12.2018 г. от 14:00 ч. – с. Мургаш, кметство.

 

3. Началник на РУ Елин Пелин:

- на 07.12.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Петково, кметство.

 

4. Началник на РУ Етрополе:

- на 07.12.2018 г. от 14:00 ч. до 14:30 ч. – с. Брусен, кметство.

 

5. Началник на РУ Ихтиман:

- на 05.12.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. – с. Венковец, кметство.

 

6. Началник на РУ Костенец:

- на 07.12.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Свети Спас, кметство.

 

7. Началник на РУ Костинброд:

- на 03.12.2018 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Царичина, кметство на с. Дръмша.

 

8. Началник на РУ Пирдоп:

- на 05.12.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. – с. Смолско, кметство;

- на 05.12.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Бенковски, кметство.

 

9. Началник на РУ Правец:

- на 06.12.2018 г. от 09:30 ч. – с. Джурово, кметство;

- на 06.12.2018 г. от 10:30 ч. – с. Осиковица, кметство;

- на 06.12.2018 г. от 11:30 ч. – с. Осиковска Лакавица, кметство.

 

10. Началник на РУ Самоков:

- на 07.12.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч.  – с. Доспей, кметство.

 

11. Началник на РУ Своге: 

- на 06.12.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Зимевица, кметство;

- на 06.12.2018 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Заноге, кметство.

 

12. Началник на РУ Сливница:

- на 06.12.2018 г. от 14:00 ч. – с. Гурмазово, кметство.

 

 

Изображения

 04 декември 2018 | 11:30