МВР

ОД София

 

16 септември 2020

Срещи на началниците на районни управления на МВР с жителите на малките населени места

График за периода 14 –18.09.2020 г.

 1.Началник на РУ Ботевград:

- на 17.09.2020 г. от 10:00 ч. – с. Радотина, кметство;

- на 17.09.2020 г. от 12:00 ч. – с. Рашково, кметство.

 

2. Началник на РУ Годеч: през месец септември няма да се извършва прием на граждани поради въведените мерки от министъра на здравеопазването във връзка с КОВИД 19.

 

3. Началник на РУ Елин Пелин: във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на КОВИД 19, са преустановени срещите с кметовете.

 

4. Началник на РУ Етрополе:

- на 17.09.2020 г. от 11:30 ч. до 12:00 ч. – с. М. Искър, кметство.

 

5. Началник на РУ Ихтиман: във връзка с въведената извънредна обстановка до 30.09.2020 г. няма да се провеждат срещи по малките населени места.

 

6. Началник на РУ Костенец:

- на 18.09.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Горна Василица, кметство.

 

7. Началник на РУ Костинброд:

- на 17.09.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Опицвет, кметство.

 

8. Началник на РУ Пирдоп: прием на граждани не се провежда поради въведената в страната извънредна епидемична обстановка и при спазване на издадените в тази връзка разпоредителни документи. След отмяната й приемът ще продължи.

 

9. Началник на РУ Правец:

- на 18.09.2020 г. от 09:30 ч. – с. Правешка Лакавица, кметство;

- на 18.09.2020 г. от 10:30 ч. – с. Калугерово, кметство;

- на 18.09.2020 г. от 11:00 ч. – с. Своде, кметство.

 

10. Началник на РУ Самоков:

- на 18.09.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Ярлово, кметство.

 

11. Началник на РУ Своге: 

- на 17.09.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Лесков Дол, кметство;

- на 17.09.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Желен, кметство.

 

12. Началник на РУ Сливница:

- на 17.09.2020 г. от 14:00 ч. – с. Мало Малово, кметство.

 

Изображения

 16 септември 2020 | 09:24