МВР

ОД София

 

02 декември 2019

Срещи на началниците на районни управления на МВР с жителите на малките населени места

График за периода 02 – 06.12.2019 г.

1. Началник на РУ Ботевград:

- на 05.12.2019 г. от 10:00 ч. – с. Врачеш, в кметството;

- на 05.12.2019 г. от 16:00 ч. – с. Скравена, в кметството.

 

2. Началник на РУ Годеч:

- на 05.12.2019 г. от 14:00 ч. – с. Гинци, в кметството.


3. Началник на РУ Елин Пелин:

- на 06.12.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Априлово, в кметството.


4. Началник на РУ Етрополе:

- на 04.12.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Ямна, в кметството.

 

5. Началник на РУ Ихтиман:

- на 04.12.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. – с. Веринско, в кметството.

 

6. Началник на РУ Костенец:

- на 06.12.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Очуша, в кметството.

 

7. Началник на РУ Костинброд:

- на 04.12.2019 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Чибаовци, в кметството.

 

8. Началник на РУ Пирдоп:

- на 04.12.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. – с. Буново, в кметството;

- на 04.12.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Мирково, в кметството.

 

9. Началник на РУ Правец:

- на 04.12.2019 г. от 09:30 ч. – с. Джурово, в кметството.

- на 04.12.2019 г. от 10:30 ч. – с. Осиковица, в кметството.

- на 04.12.2019 г. от 11:30 ч. – с. Осиковска Лакавица, в кметството.

 

10. Началник на РУ Самоков:

- на 06.12.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Алино, в кметството.

 

11. Началник на РУ Своге: 

- на 05.12.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Реброво, в кметството;

- на 05.12.2019 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Томпсън, в кметството.

 

12. Началник на РУ Сливница:

- на 05.12.2019 г. от 14:00 ч. – с. Пожарево, в кметството.

 

 

 

Изображения

 02 декември 2019 | 16:52