МВР

ОД София

 

03 октомври 2019

Предприети са превантивни мерки за безопасно протичане на новия ловен сезон за местен дребен и едър дивеч

На 5 октомври се открива ловният сезон 2019/2020 г. за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня. По този повод от служителите по Контрол на общоопасните средства ще бъдат проведени инструктажи на ръководителите на дружинките по места с цел още веднъж да се напомнят мерките за безопасно транспортиране и боравене с оръжие.

От извършения анализ най-честите причини за допуснати предишни инциденти са:

- стрелба по шум или неясно видима цел;

- използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;

- неправилно боравене с огнестрелно оръжие – до неговата употреба, то не следва да е заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно;

- самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;

- употреба на алкохол и упойващи вещества

Това е поводът да напомним в началото на новия ловен сезон някои от основните правила за безопасно поведение:

  • Участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят;
  • Стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети;
  • Стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника.
     
Изображения

 03 октомври 2019 | 14:56