МВР

ОД София

 

15 септември 2020

ДЕЦАТА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ! ДА ГИ ПАЗИМ НА ПЪТЯ!

В ход от началото на месеца е традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. По този повод седмицата от 16 до 22 септември е определена за „Седмица за превенция на детската пътна безопасност“.

16 септември е обявен за „Ден на превенцията“ и ще се проведе под надслов „Остани жив! Пази живота!“ в контекста на Дните на безопасността на пътя ROADPOL SAFETY DAYS. В тази връзка от служители на сектор „Пътна полиция“, съвместно с представители на общините и кметствата, в районите на всички учебни заведения, ще се извърши оглед на сигнализацията с пътни знаци и маркировка, уличното осветление, предпазните огради, обезопасеността на входовете им.

Полицейско присъствие ще бъде осигурено с превантивен ефект преди и в края на учебните часове.

И тази година ще продължат беседите по пътна безопасност от служители на Пътна полиция. С Регионалния инспекторат по образованието и ръководствата на учебните заведения се съгласуват и участия в родителски срещи, с цел ангажиране и активиране на настоятелствата за подобряване на детската пътна безопасност.

 

 

ПРЕПОРЪКИ:

 

ЗА УЧЕНИЦИ

 

ПОМНИ: Научи се да се пазиш сам!

 

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

•Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.

•Припомни си правилата за пешеходци.

 

Винаги:

•Пресичай на зелено;

•Движи се по тротоара;

•Използвай подлезите и надлезите за пешеходци;

•Върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение;

•Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели;

•Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата;

•Дори да закъсняваш за  училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа;

•На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек;

•С родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

 

ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

•Заедно с родителите си провери изправността на колелото;

•Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище;

•Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

 

ПОМНИ, ЧЕ:

•велосипедът е пътно превозно средство, а

•велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

•до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по тротоара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;

•навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;

•велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство;

•Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото;

•Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея;

•Помни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

 

 

ЗА РОДИТЕЛИ

 

ПОМНИ!

 

Децата не са възрастни.

 

Безопасността на твоето дете е най-важна.

 

Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

 

 

Ако имаш първокласник:

•Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище;

•Заедно преминете няколко пъти по маршрута;

•Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен;

•В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход;

•Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя;

•Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено;

•При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето;

•Предварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

 

Ако возиш детето до училище:

•Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца;

•Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете;

•Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението;

•Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя;

 

Ако детето ходи самò до училище:

•Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище;

•Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците;

•Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено;

•Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.;

•Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение;

•Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа;

•Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек;

•Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

 

Ако детето се движи до училище с велосипед, заедно:

•Проверете техническата изправност на колелото;

•Изберете най-безопасния маршрут до училище;

•Преговорете основните правила за движение на велосипедистите.

 

Припомни, че:

•велосипедът е пътно превозно средство, а

•велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;

•до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

•когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

•за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство;

•Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях;

•Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото;

•Напомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

 

ЗА ВОДАЧИ

 

ПОМНИ: Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

 

При движение покрай детско или учебно заведение:

•Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.

•Винаги бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила;

•Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно;

•Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

 

При движение покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до училище:

•Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток;

•Винаги имай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение;

•Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата;

•Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка;

•Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне;

•При катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.

 

                                                                                                     Отдел „Пътна полиция“
                                                                         Главна дирекция „Национална полиция"

Изображения

 15 септември 2020 | 12:12