МВР

ОД София

 

12 октомври 2020

Брояч на пътнотранспортните произшествия работи от днес в Своге

Грижата за осигуряване на обществения ред и обществената безопасност на гражданите е сред приоритетните задачи на РУ-Своге. Реализирането на превантивните инициативи се осъществява в партньорство с Община Своге, като в лицето на местната власт полицията получава пълна подкрепа и сътрудничество.

В тази връзка от днес заработи брояч на пътните инциденти на обслужваната територия, монтиран на  централно и видно място в града- на сградата на читалище „Градище“.

В допълнение с брояча функционира и модерно информационно табло, предоставящо на гражданите разнообразна полезна информация, превантивни материали и апели.

 

Изображения

 12 октомври 2020 | 16:29