МВР

ОД София

 

11 октомври 2021

Благодарност за оказано съдействие

Директорът на ГДПБЗН гл. комисар Николай Николов изказва благодарност за създадената организация и професионални действия на всички ангажирани служители във връзка с обезпечаване преминаването през страната на наши и чуждестранни екипи и специализирано оборудване, участващи в операции по предоставяне на хуманитарна помощ, потушаване на пожари и пълномащабни учения.
Навременното оказване на помощ на пострадалата страна, както и предоставянето на необходимите в дадена ситуация материални средства са от съществено значение за опазване на човешкия живот, ограничаване на щетите от бедствията и облекчаване страданието на населението, се посочва още в писмото.
Изображения

 13 октомври 2021 | 13:47