МВР

ОД София

 

Абонаментно сервизно обслужване /планово-профилактични прегледи, текущи прегледи и аварийни посещения/ на система за пожароизвестяване в сградите на ОДМВР- София

07 мар 2019

Пазарна консултация

Представяне на участника

Ценово предложение

Техническо предложение

 16 май 2019 | 10:27