МВР

ОД Смолян

 

Места и точки за контрол на скоростта с мобилни автоматизирани технически средства на територията обсужвана от ОД на МВР Смолян.

08 юли 2013

Места и точки за контрол на скоростта с мобилни автоматизирани технически средства на територията обслужвана от ОД на МВР Смолян

 23 май 2017 | 17:09