МВР

ОД Смолян

 

29 октомври 2020

Препоръки за пожарна безопасност през зимния сезон

Зимният сезон е период, през който рязко се усложнява пожарната обстановка, в резултат на масовото използване на локални отоплителни и нагревателни уреди - електрически, на твърдо, течно и газообразно гориво. Това увеличава опасността от възникване на пожари, при които често настъпват значителни материални щети, а и не са изключени и човешки жертви. Повишената пожарна опасност е породена от това, че често хората пропускат да предприемат необходимите мерки за пожарна безопасност през отоплителния есенно-зимен сезон.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За да избегнете пожари, при които пламъците може да Ви оставят без дом, или да пострада някой от семейството, бъдете внимателни и отговорни през отоплителния сезон и спазвайте правилата за пожаробезопасна експлоатация на отоплителните уреди!

 При експлоатацията на отоплителните уреди и съоръжения са необходими следните мерки за пожарна безопасност:

 - Не оставяйте без наблюдение на отоплителни печки с твърдо, течно и газообразно гориво и електрически нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

- Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;

                     - Не използвайте отоплителния уред за сушене на дрехи и дърва;

 - Монтирайте печката на разстояние от 0,5 м. от горими конструктивни елементи, стенни покрития и тавани;

·                    Не забравяйте, че мястото за изхвърляне на пепелта от печките е в металните кошове предназначени за това. Забранено е изхвърлянето на пепел и жарава от отоплителните печки на нерегламентирани места, както и в контейнери за смет;

·                     Погрижете се за близките си, който са болни или трудно подвижни и в по-голяма част от времето са сами, защото те попадат в най-рисковата група при пожар. Ако имате такъв член на домакинството, препоръчваме да бъдат предприети мерки за безопасност в случая на пожар.  

· При възникване на пожар, сигнализирайте незабавно на телефон 112! Без да поемате излишен личен риск - опитайте се да загасите пожара с  подръчни средства. Спрете гасенето на пожара, ако забележите, че той се разпространява към горната част на помещението или в посока изхода и незабавно излезте навън. Затворете прозорците и вратите на помещенията преди да ги напуснете.

Изображения

 29 октомври 2020 | 11:59