МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи през месец юни 2020г.

28 май 2020

 1. РУ - Мадан

  -    с. Боево -                     на 18.06.2020 г.   - 10,30 ч.

  -    с. Кокорци -                 на 18.06.2020 г.   - 11,30 ч.

  -    с. Добрева череша-   на 18.06.2020 г.   - 13.30 ч.

  -    с. Дъбова -                  на 18.06.2020 г.   - 14.30 ч. 

 2. РУ - Смолян:
 • с. Вълчан -                       на 24.06.2020 г.  - 10,30 ч.
 • с. Змиево -                       на 24.06.2020 г.  - 11,30 ч.
 • с. Сърнино -                    на 24.06.2020 г.  - 13,30 ч.
 • с. Чучур -                         на 24.06.2020 г.  - 14,30 ч.

 28 май 2020 | 17:12