МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи през месец юни 2019г.

29 май 2019

 1. РУ - Девин

  -    с. Любча -  на 21.06.2019 г.   - 10,30 ч.

  -    с. Късак  -   на 21.06.2019 г.   - 11,30 ч.

  -    с. Змейца -  на 21.06.2019 г.   - 13.30 ч.

 2. РУ - Смолян:
 • с. Тикале - на 26.06.2019 г.- 10,30 ч.
 • с. Кокорово - на 26.06.2019 г.- 11,30 ч.
 • с. Орешец - на 26.06.2019 г.- 13,30 ч.
 • с. Стража - на 26.06.2019 г.- 14,30 ч.

 29 май 2019 | 17:00