МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи през месец юли 2019г.

26 юни 2019

 1. РУ - Мадан:

  -    с. Планинско -                     на 24.07.2019 г.    - 10,30 ч.

  -    с. Рибен дол -                      на 24.07.2019 г.    - 11,30 ч.

  -    с. Две тополи -                     на 24.07.2019 г.    - 13.30 ч.

  -    с. Глогино -                           на 24.07.2019 г.    - 14.30 ч.

   

 2. РУ - Смолян:
 • с. Върбово -                               на 31.07.2019 г.    - 10,30 ч.
 • с. Кукувица -                               на 31.07.2019 г.    - 11,30 ч.
 • с. Солища -                                 на 31.07.2019 г.    - 13,30 ч.
 • с. Стикъл -                                  на 31.07.2019 г.     - 14,30 ч.

 26 юни 2019 | 11:38