МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи през месец септември 2019г.

28 авг 2019

  1. РУ - Мадан

-    с. Босилково -   на 18.09.2019 г.   - 10,30 ч.

-    с. Стърница  -    на 18.09.2019 г.   - 11,30 ч.

-    с. Дрянка -          на 18.09.2019 г.   - 13.30 ч.

-    с. Малка Арда -  на 18.09.2019 г.   - 14.30 ч.

 

2.   РУ - Смолян:

  • с. Турян -      на 25.09.2019 г.- 10,30 ч.
  • с. Пещера -   на 25.09.2019 г.- 11,30 ч.
  • с. Кремене-   на 25.09.2019 г.- 13,00 ч.

 28 август 2019 | 15:02