МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи през месец октомври 2019г.

30 сеп 2019

 1. РУ - Девин:

  -    с. Чала -         на 11.10.2019 г. - 10,30 ч.

  -    с. Буйново -   на 11.10.2019 г. - 11,30 ч.

  -    с. Кожаре -      на 11.10.2019 г. - 13.30 ч.

  -    с. Ягодина -    на 11.10.2019 г. - 14.30 ч.

   

 2. РУ - Смолян:
 • с. Лъка -               на 15.10.2019 г.- 10,30 ч.
 • с. Селища -          на 15.10.2019 г.- 11,30 ч.
 • с. Остри Пазлак- на 15.10.2019 г.- 13,30 ч.
 • с. Еленска -          на 15.10.2019 г.- 14,30 ч.

 30 септември 2019 | 11:30