МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи през месец ноември 2019г.

30 окт 2019

 

  1. РУ - Златоград

-    с. Кундево -       на 20.11.2019 г.   - 11,00 ч.

-    с. Върлино  -     на 20.11.2019 г.   - 13,30 ч.

-    с. Кочани  -         на 20.11.2019 г.   - 14.30 ч.

  2. РУ - Смолян:

  • с. Бориково -    на 27.11.2019 г.- 10,30 ч.
  • с. Надарци -      на 27.11.2019 г.- 11,30 ч.
  • с. Попрелка -    на 27.11.2019 г.- 13,30 ч.
  • с. Ухловица -    на 27.11.2019 г.- 14,30 ч.

 30 октомври 2019 | 09:05