МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи през месец март 2020г.

25 фев 2020

 1. РУ - Мадан

  -    с. Боeво -                   на 18.03.2020 г.    - 10,30 ч.

  -    с. Кокорци -               на 18.03.2020 г.    - 11,30 ч.

  -    с. Добрева череша -  на 18.03.2020 г.    - 13.30 ч.

  -    с. Дъбова -                 на 18.03.2020 г.    - 14.30 ч.

 2. РУ - Смолян:
 • с. Вълчан -                     на 25.03.2020 г.     - 10,30 ч.
 • с. Змиево-                      на 25.03.2020 г.     - 11,30 ч.
 • с. Сърнино -                  на 25.03.2020 г.     - 13,30 ч.
 • с. Чучур -                       на 25.03.2020 г.     - 14,30 ч.

 28 май 2020 | 17:12