МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи през месец май 2019г.

24 апр 2019

     РУ - Смолян

  • с. Билянска -    на 08.05.2019 г.    - 10,30 ч.
  • с. Гудевица  -   на 08.05.2019 г.    - 11,30 ч.
  • с. Буката -         на 08.05.2019 г.    - 13.30 ч.
  • с. Исьовци -      на 08.05.2019 г.    - 14.30 ч.

    РУ - Мадан

  • с. Коритата -    на 29.05.2019 г.- 10,30 ч.
  • с. Мочуре -       на 29.05.2019 г.- 11,30 ч.
  • с. Иваново -     на 29.05.2019 г.- 13,30 ч.
  • с. Бърчево -     на 29.05.2019 г.- 14,30 ч.

 24 април 2019 | 10:44