МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи през месец август 2020г.

29 юли 2020

  1. РУ - Мадан

-    с. Габрина -     на 19.08.2020 г.   - 10,30 ч.

-    с. Купен  -         на 19.08.2020 г.   - 11,30 ч.

-    с. Касапско -     на 19.08.2020 г.   - 13.00 ч.

-    с. Миле -             на 19.08.2020 г.   - 14.00 ч.

-    с. Ливаде -         на 19.08.2020 г.   - 15.00 ч.

  2.   РУ - Смолян:

  • с. Мугла -         на 26.08.2020 г.   - 10,30 ч.
  • с. Чамла -        на 26.08.2020 г.    - 11,30 ч.

 29 юли 2020 | 10:47