МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи за месец февруари 2019г.

29 яну 2019

 1. РУ - Мадан

  -    с. Галище  -                                на 13.02.2019 г.    - 10,30 ч.

  -    с. Буково    -                                на 13.02.2019 г.    - 11,30 ч.

  -    с. Букова поляна  -                    на 13.02.2019 г.    - 13.30 ч.

  -    с. Вехтино -                                 на 13.02.2019 г.    - 14.30 ч.

 2. РУ - Смолян:
 • с. Полковник Серафимово -         на 20.02.2019 г.     - 10,30 ч.
 • с. Фатово -                                       на 20.02.2019 г.      - 11,30 ч.
 • с. Габрица -                                      на 20.02.2019 г.      - 13,30 ч.
 • с. Дунево -                                       на 20.02.2019 г.       - 14,30 ч.

 29 януари 2019 | 15:34