МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи за месец октомври.

28 сеп 2018

РУ - Мадан

-    с. Върба - на 16.10.2018 г.            - 10,30 ч.

-    мах. Крайна - на 16.10.2018 г.     - 11,30 ч.

-    с. Шаренска - на 18.10.2018 г.     - 13,00 ч.

-    с. Ловци  - на 18.10.2018 г.           - 14.00 ч.

  

РУ - Златоград:

  • с. Кушла- на 24.10.2018 г.- 10,30 ч.
  • с. Аламовци - на 24.10.2018 г.- 11,30 ч.
  • с. Пресока- на 24.10.2018 г.- 13,00 ч.
  • с. Страшимир - на 24.10.2018 г. - 14,30 ч.

 28 септември 2018 | 16:35