МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи за месец март 2019г.

26 фев 2019

 1. РУ - Мадан

  -    с. Бориново -                              на 20.03.2019 г.    - 10,30 ч.

  -    с. Тънкото   -                               на 20.03.2019 г.    - 11,30 ч.

  -    с. Митовска -                              на 20.03.2019 г.    - 13.30 ч.

  -    с. Чурка  -                                    на 20.03.2019 г.    - 14.30 ч.

 2. РУ - Смолян:
 • с. Горна Арда -                               на 27.03.2019 г.      - 10.30 ч.
 • с. Киселчово-                                 на 27.03.2019 г.      - 11.30 ч.
 • с. Кошница -                                   на 27.03.2019 г.       - 13.30 ч.
 • с. Букаците -                                   на 27.03.2019 г.      - 14.30 ч.

 26 февруари 2019 | 17:06