МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните екипи през месец август 2019г.

31 юли 2019

РУ - Мадан:

-    с. Малко Крушево -    на 14.08.2019 г.   - 10,30 ч.

-    с. Дебеляново  -          на 14.08.2019 г.   - 11,30 ч.

-    с. Траве -                       на 14.08.2019 г.   - 13.30 ч.

-    с. Сливка -                    на 14.08.2019 г.   - 14.30 ч.

РУ - Смолян:

  • с. Речани -                   на 21.08.2019 г.    - 10,00 ч.
  • с. Потока -                   на 21.08.2019 г.     - 11,00 ч.
  • с. Черешките -            на 21.08.2019 г.      - 11,45 ч.
  • с. Чеплетен -               на 21.08.2019 г.      - 13,30 ч.
  • с. Горово -                   на 21.08.2019 г.      - 14,30 ч.

 31 юли 2019 | 13:16