МВР

ОД Смолян

 

23 май 2019

Kонкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“ – 2019г

На 21.05.2019г. приключи областният конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“ – 2019г. Комисия в състав председател  гл. инспектор Бечо Андреев Пойдовски – Началник сектор “ПиКД” към  РДПБЗН  – Смолян и членове ст. инспектор Бойка Тодорова Кирякова  – началник група „ПКиПД”, сектор “ПиКД” към РД ПБЗН – Смолян, инспектор ЗН Добрина Кисимова  към група “ПКиПД”, Мария Семерджиева – Началник на  РУО на МОН 

гр. Смолян и Георги Стойков  – уредник  научен архив към “Художествена галерия” гр. Смолян разгледа, оцени и класира представените рисунки от общинските конкурси  на  десетте общини , по категории и групи както следва:

            Първа категория: Деца и ученици от всички образователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и  училищно образование.

 

            ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

            І място: Еввел Джамалов Ходжев – 7 г.

            ДГ “Мечта” с. Късак, община Доспат, обл. Смолян

            І място: Дейниел Венциславов Сандев – 10 г.

             СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Рудозем, обл. Смолян

            ІІ място: Антония Младенова Дукатева -  10 г.

            ОУ “Юрий Гагарин” гр.Смолян, обл. Смолян

            ІІ място: Стоянка Вергилова Ковачева – 9 г.

            СУ “Христо Ботев” гр. Девин, обл. Смолян

            ІІІ място: Ясен Юлиянов Карамфилов – 10 г.

            ОУ “Васил Левски” с. Боровина, община Мадан, обл. Смолян

            ІІІ място:  Амира Шукриева Шалганова  – 8 г.

            ОУ “Христо Ботев” с. Късак, община Доспат, обл. Смолян;

       

            Поощрителни награди:

           - Владислав Веселинов Татаров – 10 г.

            СУ “Христо Ботев” гр. Девин, обл. Смолян

           - Даниел Атанасов Пашов – 6 г.

            ДГ “Веселин Маринов” с. Баните, обл. Смолян;

           - Рая Стефанова Безергянова – 6 г.

            ДГ “Веселин Маринов” с. Баните, обл. Смолян;

           - Даная Бисерова Бояджева – 9 г.

            СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

 

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

             І място: Мелиса Венциславова Карамфилова – 13 г.

             ОУ “Никола Й. Вапцаров” гр. Мадан, обл. Смолян

             І място: Веселина Юлианова Карамфилова – 13 г.

             ОУ “Васил Левски” с. Боровина, община Мадан, обл. Смолян

             ІІ място: Емили Венциславова Белева – 12 г.

             ОУ “Христо Ботев” с. Любча, община Доспат, обл. Смолян

             ІІ място: Лора Стефанова Рускова – 13 г.

            ОУ “Никола Й. Вапцаров” гр. Мадан, обл. Смолян

             ІІІ място: Мирела Руменова Огнянова – 13 г.

             ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан

             ІІІ  място: Симона Веселинова Бръмчева – 11 г.

             ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Давидково, община Баните , обл Смолян

 

           Поощрителни награди:

           - Кристияна Десиславова Коруева – 11 г.

              ОУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

              - Деан  Емверов Хайдушки  – 12 г.

              СУ “Отец Паисий” гр. Мадан, обл. Смолян

              - Елиза Фейзиева Хайвазова  – 11 г.

              СУ “Антим І” гр.Златоград, обл. Смолян

             - Вихър Стоянов Чонев  – 13 г.

              ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Давидково, община Баните, обл. Смолян

 

            ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

            І място: Елмира Бойкова Кехайова  – 16 г.

            СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян

            І място: Мелиса Юлианова Лойтова   –  16 г.

            ПГИ “Карл Маркс” гр. Смолян, обл. Смолян

            ІІ място: Ванеса Красимирова Башева– 17 г.

            СУ “Антим І” гр.Златоград, обл. Смолян

            ІІІ място: Теодора Реджепова Кабадаиева – 14 г.

           СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян

           ІІІ място: Лиляна Славчева Пашова  – 14 г.

           СУ “Отец Паисий” гр. Мадан, обл. Смолян

           

               Поощрителни награди:

- Еманоела Бисерова Михайлова – 14 г.

              ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Смилян, обл. Смолян

 

              Втора категория: Деца и ученици от профилирани парарелки, училища и школи по изобразително изкуство.

  ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

 

              ІІІ място: Ивалина Веселинова Атанасова – 11 г.

             НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян

 

            Трета категория: Деца и ученици от училища  за деца със специални потребности и домове за  деца в неравностойно положение:

     ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

 

             І  място: Даная Валентинова Росенова  – 10 г.

             ДЦДМУ “Слънце” гр. Рудозем, обл. Смолян

             І  място: Бисер Ангелов Джуров   – 8 г.

             ЦПЛР ОДК  гр. Девин, обл. Смолян

            ІІ  място: Рая Илиева Гаджанакова  – 8 г.

             ЦПЛР ОДК  гр. Девин, обл. Смолян

            ІІІ място:  Самир Имиев Коджов – 7 г.

            ЦОП  гр. Доспат, обл. Смолян

            

            Поощрителни награди:

- Рубин Наимов Бекиров – 10  г.

             ЦСРИ “Детелина” гр. Мадан, обл. Смолян

- Рая Местанова Механчева – 9 г.

             ЦОП гр. Доспат, обл. Смолян

 

            ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

           

             І  място: Биляна Сергеева Къркелова  – 11 г.

            ЦОП  гр. Доспат, обл. Смолян

            ІІ  място: Милен Младенов Добрев – 13 г.

            ЦСРИ “Детелина” гр. Мадан, обл. Смолян

            ІІІ място:  Янис Софков Йорданов – 11 г.

            ЦОП гр. Неделино, обл. Смолян

            ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

             

           ІІ  място: Виолета Салихова Планкова  – 14 г.

            ЦОП  гр. Доспат, обл. Смолян

„Работа на полицията в училищата“ 2019

На 14.05.2019 г.от 14.00 часа, в актовата зала на  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“  гр. Смолян се проведе заключителното мероприятие по Националната програма „Работа на полицията в училищата“. Гости на състезанията бяха ст.комисар Николай Димов – директор на ОДМВР-Смолян, г-н Владимир Гърбелов – зам.-областен управител на Област Смолян, г-га Мария Семерджиева – началник на РУО – Смолян, гл.инспектор Костадин Бундов – началник на РУ-Смолян. Деца от петите класове от всички училища в Община Смолян участваха в състезание – викторина. Ученици от девет училища от община Смолян отговаряха на въпроси за пътната безопасност и безопасните игри през лятната ваканция, подаване на сигнал за престъпление и други. Първи в състезанието се класира отборът на ОУ „Иван Вазов“ – гр.Смолян, втори – отборът на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с. Смилян, а третият приз беше за отборът на домакините от СУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Смолян. Първенците получиха плакети с логото на Националната програма „Работа на полицията в училищата“, игри и предметни награди. Всички петокласници от учебните заведения в Община Смолян получиха предметни награди.  Националната програма „Работа на полицията в училищата“ стартира през 2000 година и има за цел да засили  присъствието на полицейските служители в учебните заведения и запознаване на децата с теми, които да доведат до намаляване на противообществените прояви и престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни и повишаване на тяхната сигурност и безопасност. Инспекторите от „Детска педагогическа стая“ при РУ – Смолян работят по програмата от 2001 година, като за тези 18 години са подготвили хиляди деца и са им помогнали да изградят модели за безопасно поведение и реакция в опасна ситуация, както и уважение към реда и законността. Програмата е всеобхватен инструмент за обща превенция на за безопасност на деца и намира много добър прием от страна на родители, училищни власти и общественост. Работата по програмата създава у подрастващите модели на безопасно поведение и им помага да изградят умения за разрешаване на конфликти. Организатори на мероприятието са ОДМВР-Смолян и Община Смолян.

15 май 2019

„Детска полицейска академия“

На 29.03.2019г. 23-ма участници в „Детска полицейска академия“ – ученици в СУ „св.св.Кирил и          Методий“ гр.Смолян, посетиха Академията на МВР. За поредна година през учебната 2018/2019г. се проведе „Детска полицейска академия“  с ученици от девети клас на СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Смолян. Основната задача, която бе поставена при провеждането ѝ бе да се утвърди ценностно отношение на децата към закона и законосъобразното поведение. Детската полицейска академия даде възможност на младите хора да се запознаят с функциите на основните звена в МВР, както и да развие умението им да работят в екип. Друга цел на обучението бе да се формира негативно отношение към правонарушенията и правонарушителите сред обществеността и особено в училище, както и придобиване на умения и навици при вземане на решения, касаещи личната безопасност.

01 апр 2019

ВНИМАНИЕ !!! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ !!!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Служители на РД“ПБЗН“ – Смолян направиха анализ на причините за зачестилите пожари в горски масиви при почистване на градини и ливади. Само за малко повече от месец на територията на област Смолян  са възникнали 20 пожара. Служителите на пожарната са съставили 17бр. актове за установяване на административно нарушение. Не забравяйте, че неспазването на противопожарните правила в горите и земеделските земи е нарушение на закона, за което има предвидени санкции, а в някои случаи и наказателна отговорност.

                Винаги обърнете внимание на наличието на причините за възникване на горските пожари и съобразявайте поведението с тях. Не забравяйте, че е забранено:

  • Паленето на площи със сухи треви, стърнища и крайпътни ивици и ливади с цел почистване;
  • Забранено е паленето на огън в гората. Когато сте в горски масив винаги използвайте обозначените за палене на огън места;
  • Винаги бъдете отговорни за пожарната безопасност при изхвърленитенезагасени кибритени клечки и цигари или други източници на огън;
  • Не допускайте деца да играят с огнеизточници в близостдо запалими материали. Това е важно на първо място за тяхната лична безопасност, за живота и здравето им!

 

          Напомняме, че съгласно Заповед № ОК-03-02-68 от 14.03.2019 г. на Областния управител на област Смолян, времето от 15.03.2019г. до 15.11.2019 г.  е обявен за пожароопасен период, в който важат всички правила за пожарна безопасност и те са задължителни за всички.

Всеки, който предизвика пожар, може да бъде подведен под отговорност и се наказва с административно наказание глоба от 200 лв. до 2000 лв., ако пожара се разпространи в чужд имот се счита за престъпление, за което се носи наказателна отговорност.

 

При забелязване признаци на пожар незабавно сигнализирайте на телефон - 112 !

15 мар 2019

Отчет за дейността на ОДМВР Смолян през изминалата 2018 година.

Днес 08.03.2019г. от 10:00 часа се проведе отчет за дейността на ОДМВР-Смолян за 2018г., на който гости бяха гл.комисар Ивайло Спиридонов – директор на ГД“ БОП“ и ст.комисар Светослав Манолов – зам.директор на ГД“ Гранична полиция“. Присъстваха и областния управител на Смолянска област, адвиминистративния ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян, председателя на Административен съд – Смолян, ръководители на други структури на МВР. Ръководството на МВР изказа задоволство от резултатите от работата на ОДМВР-Смолян, която постигна най-висок процент разкриваемост на престъпленията в страната.. Дирекцията отчете успехи в противодействието на конвенционалната престъпност, борбата с притежаването и разпространението на наркотични вещества, контрабанда на акцизни стоки и осигуряване на пътната безопасност. 

08 мар 2019

ЗА ОД НА МВР Смолян

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО