МВР

ОД Смолян

 

04 юли 2017

На 5-ти юли 2017 година се навършват 138 години от създаването на Министерството на вътрешните работи

Във връзка с честването на професионалния празник на служителите от МВР – 5-ти юли, в ОД МВР – Смолян на 03.07.2017 г. се проведе открит турнир по стрелба с пистолет между осем отбора от по трима участника: служители от РУ от областта, 101 Алпийски батальон, Окръжна прокуратура и сектор „Охранителна полиция“ на ОД МВР Смолян. Класиралите се получиха специални грамоти, изработени от ОД МВР – Смолян, както и купи, осигурени от спортен клуб “166-Смолян”, при РУ-Смолян. Те бяха връчени от зам.-директора на ОД МВР – Смолян комисар Димитър Ежев на победителите, а на всички участници в турнира им пожела много здраве и успехи.

Класиране за отборна стрелба:

I – РУ - Мадан

II – РД ГП - Смолян

III – РУ - Смолян

IV – РУ - Чепеларе

Класиране за индивидуална стрелба:

         I – Георги Табаков - служител от РДГП - Смолян

II – Николай Иванов - служител от РДГП - Смолян

III – Динко Мустански - служител от РУ-Мадан

IV – Никола Кермедчиев - служител от РУ-Смолян

 

На площада на стария център в областния град днес, 04.07.2017 г., бяха изложени технически и помощни средства, използвани в ежедневната работа от служителите от ОД МВР – Смолян, РДГП – Смолян и РД ПБЗН – Смолян и техните противопожарни автомобили, които предизвикаха много интерес и вълнение у малки и големи. Две четириноги помощници на МВР привлякоха вниманието на всички минувачи. Гранично полицейско куче, заедно със своя водач, се заиграваше с малчуганите, а друго полицейско куче на ОД МВР – Смолян, всяваше респект и недопускаше хора до себе си, въпреки това попадаше в кадъра на обективите на фотоапарати и телефони.

 

Във всички Районни управления в област Смолян днес се проведе „Ден на отворените врати“. На гостите - посетители им бяха показвани патрулните автомобили, технически и помощни средства, кабинета на началника, помещенията за задържане и за полицейска закрила на деца, оперативната дежурна част и др.

 
Специален гост на празненството днес в сградата на ОД МВР – Смолян по случай професионалния празник на МВР беше директорът на полицейската дирекция в Ксанти Йоанис Караманлис. Той изказа огромното си желание за взаимодействие с полицаите от ОД МВР – Смолян, като им пожела много здраве, успехи и всичко най-хубаво.

На празничната среща бяха поканени представители на медиите, местната власт и държавни структури от областта, както и народни представители. С присъствието си уважиха празника на МВР народните представители д-р Даниела Дариткова, д-р Красимир Събев и г-н Хайри Садъков, които изказаха своите приветствия и благопожелания към служителите на МВР.

 

Наградени служители от ОДМВР Смолян в чест на празника на МВР 5-ти юли 2017 г. за проявена инициативност, постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните си от началото на годината са:

50 служители на ОД МВР – Смолян са наградени с отличие “Писмена похвала”, от тях 20 от Директора на ОДМВР – Смолян, 16 са наградени от началници на РУ при ОД МВР Смолян и 14 – от началници на сектори и групи на ОД МВР Смолян;

Повишени в категория и длъжност от директора на ОД МВР – Смолян старши комисар Николай Димов от областта са 10 служители на дирекцията.

 

Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция (16.04.1879 г.).

С Указ №1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи (дела) в състава на първото българско правителство. Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов.

С решение № 79 от 28 февруари 1992 г. на Министерския съвет 5 юли се обявява за професионален празник на служителите от Министерство на вътрешните работи.

Основните сфери на дейност на министерството са: вътрешни работи и администрация; народно здраве; ветеринарно дело; управление на пощите и телеграфите. Полицейските функции се осъществяват от административно-полицейско отделение при МВР и свързаните с него институции. В началото на ведомството са възложени и неприсъщи за него задачи: ветеринарното дело, което отпада през 1893; управлението на пощите, което свършва през 1882 г.; а през 1885 г. то се освобождава и от обществените дела.

Провеждане на акция на полицията „Лято“ на територията на ОДМВР Смолян

Във връзка с ограничаване настъпването на тежки ПТП през летния туристически сезон на обслужваната от ОДМВР Смолян територия, с цел повишаване сигурността на гражданите и гостите на областта, с оглед улесняване на трафика по основните пътни артерии, водещи към туристическите обекти и ГКПП, за опазване на селскостопанската продукция, ОД МВР – Смолян предприема следните мерки през летния сезон:

 

1. Провеждане на акция на полицията „Лято“ на територията на ОДМВР Смолян, считано от 19.06.2017 г. до 15.09.2017 г.;

2. Осигурено е полицейско присъствие там, където има рискови пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на масовия градски транспорт за регулиране и подпомагане на движението.

3. Засилена е контролната дейност, насочена към установяване на нарушения, влияещи на безопасността на движението по пътищата и в частност към тези, извършени от водачи на мотоциклети и мотопеди. При проверките се осъществява засилен контрол над фирмите, предоставящи под наем МПС, за недопускане предоставянето на МПС на неправоспособни водачи. При установяване на подобни случаи Законът за движение по пътищата се прилага с нулева толерантност.

4. В населените места контролът е насочен към районите с изградени или не пешеходни пътеки, към участъците с интензивен пешеходен трафик, както и към местата с наблюдавано неправилно и рисково пресичане на пешеходци;

5. Началниците на сектор „Пътна полиция“, РУ Мадан и РУ Златоград са създали организация за осъществяване на контрол с наличните мобилни системи TFR1-M по направлението от гр. Смолян към ГКПП Златоград през почивните дни, в сутрешните и вечерни часове, когато трафика на туристи по маршрута е с висока интензивност. По възможност ще продължи командироването на АТС от сектор ПП на територията на РУ Девин и през летните месеци.  Установените с АТСС нарушения се обработват максимално бързо. При проверките на място се използват РСОД, с цел отразяването им в АИС. Освен на водачите се извършва проверка и на пътниците, с оглед връчването на невръчени електронни фишове. Проверките на място се извършват в обсега на АИС ВПК. При необходимост изготвените видео записи се използват за образуване на АНП;

6. Изготвени са графици и планове за провеждането на специализирани полицейски операции по метода на „Широкообхватен контрол“ и специализирани полицейски операции на територията на всички РУ от областта. Полицейските проверки ще бъдат насочени главно:

- правоспособността на водачите;

- управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози;

- използването на обезопасителни колани  и системи;

- регистрация на превозните средства и видимостта на табелите;

-наличие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;

7. Осъществени са съвместни проверки с представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като е създадена организация за провеждане на кампании по контрол на техническата изправност на моторни превозни средства за обществен превоз на пътници и товари, извършване на нерегламентирани превози, както и организирани превози на деца.

8. С цел противодействие на престъпността при преминаването през територията на ОДМВР Смолян на граждани без постоянен адрес в Република България, се повиши контролът по всички направления на дейност;

9. Осъществен е периодичен контрол за състоянието на сигнализацията, с която е въведена временна организация и безопасност на движението по време на строително-ремонтни работи. При въвеждане на ВОБД се извършва обективна оценка на възможните негативни последици за безопасността на движението по пътищата и степента на намаляване на пропускателната способност. При необходимост се извършва оглед на място на участъците, в които се предвижда ВОБД и на обходните маршрути, когато са предвидени такива; Периодично да се извършва контрол за състоянието на сигнализацията, с която е въведена ВОБД, както и контрол по спазване сроковете на действие на ВОБД и по незабавното й премахване след приключване на СМР;

10. Координирани са действията с представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за изпълнение на заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ограничаване движението на моторни превозни средства над 12 тона (включително с ремаркета и полуремаркета) с повече от две оси, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника по определени участъци от републиканската пътна мрежа. Особено внимание се обръща на извънгабаритната земеделска техника и прикачените към нея инвентар и ремаркета, обозначаването им със светлинна сигнализация и светлоотразителни елементи, наличие на съпровождащи автомобили при необходимост, както и движението на тази техника през тъмната част на денонощието.

11. Извършват се системни проверки на пътни превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция, за недопускане и предотвратяване на престъпни посегателства. Осъществен е ефективен контрол по отношение на техническата неизправност, наличие на задължителна „Гражданска отговорност на автомобилите“, заплатена винетна такса и противопожарно оборудване на пътни превозни средства.

27 юни 2017

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЯТОТО

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЯТОТО

 

 През летните месеци основните причини за настъпване на пътнотранспортни произшествия (ПТП) са движението с несъобразена и превишена скорост, навлизането в насрещното движение, отнемането на предимство, управлението на моторни превозни средства (МПС) в условия на преумора и/или след употреба на алкохол или наркотични вещества или техни аналози, неправилното изпреварване и други неправилни маневри, неправилен превоз на пътници, навлизане в участъци, забранени за движение на определени категории превозни средства или участници в движението по пътищата (бавно движещи се МПС, пътни превозни средства с животинска тяга, велосипеди, пешеходци) и др.

През летните месеци на 2016 г. (в периода 01.06.2016 г. – 31.08.2016 г.) на територията на страната са настъпили 2283 тежки ПТП, при които са загинали 223 и са ранени 2975 участници в движението по пътищата. Най-голям – 403, е броят на ПТП от вида блъскане на пешеходец, при които загиналите са 21, а ранените – 408. Най-голям – 44, е броят на загиналите при ПТП от вида сблъскване между МПС челно, при които броят на произшествията е 192, а на ранените – 358. Най-голям – 435, е броят на ранените при ПТП от вида сблъскване между МПС странично, при които броят на произшествията е 299, а на ранените – 28.

 

01.06.2016 г. - 31.08.2016 г.

Вид на ПТП

ПТП

Загинали

Ранени

Блъскане на пешеходец

403

21

408

Сблъскване между МПС челно

192

44

358

Сблъскване между МПС странично

299

28

435

 

Най-голям брой тежки ПТП – 2218, са допуснати поради нарушения на водачите. При тези ПТП са загинали 2015 и са ранени 2906 участници в движението по пътищата. Поради несъобразена и превишена скорост от водачите са предизвикани 798 тежки ПТП, при които са загинали 105 и са ранени 1104 човека. При навлизане в насрещното движение при 112 ПТП, допуснати от водачи, с 39 загинали и 179 ранени. Поради отнемане на предимство по вина на водачите са настъпили 736 тежки ПТП, при които са загинали 35 и са ранени 917 участници в движението по пътищата. При неправилно изпреварване водачите са предизвикали 40 ПТП, при които са загинали 3 и са ранени 69 човека.

 

Пътна полиция призовава водачите

 • да се движат с повишено внимание
 • да са отпочинали преди пътуване
 • да се отнасят с отговорност към шофирането особено когато превозват пътници в автомобила
 • да помнят, че не са сами на пътя и
 • че от поведението им зависи не само техният, но и животът на останалите участници в движението по пътищата

   

  Важно е

 • използването на обезопасителни колани и системи за деца (седалки; столчета)
 • водачите да не си отвличат вниманието с неприсъщи при шофиране дейности, а да следят пътната обстановка
 • при дискомфорт или умора водачът да спре за кратък отдих

   

  При интензивно движение

 • вниманието трябва да е насочено към движещите се насреща автомобили
 • да не се предприемат рискови изпреварвания
 • да се предпазват останалите участници на пътя
 • да се знае къде по маршрута има ремонти

   

  Истина е, че

 • спазването на скоростта удължава, но с малко, времето на пътуване
 • по-ниската скорост гарантира намален риск от настъпване на ПТП
 • в отделни участъци максималната ограничителна скорост може да се окаже неподходяща за момента – често времето е променливо, пътните настилки са мокри, а на места – наводнени

                       

 

Лятно безопасно шофиране

 

СКОРОСТ

 

 • ВИНАГИ съобразявай скоростта с: интензивността на движението; състоянието на гумите и другите агрегати на автомобила; неговите спирачни възможности; състоянието на платното, видимостта.
 • ПРЕДВИЖДАЙ внезапната поява на човек, животно или изхвърлен предмет на платното за движение.
 • Намали скоростта макар и само с 10 км/ч. – така многократно ще намалее вероятността от катастрофа.
 • не се увличай по рисковите водачи, които те изпреварват и се движат с превишена скорост.
 • Не си определяй предварително точен час на пристигане и не насрочвай срещи, защото евентуалното забавяне ще те притесни и ще доведе до рисково шофиране с превишена скорост.
 • Не се афектирай/нервирай, когато колоната автомобили се движи бавно. ВИНАГИ има обективна причина за това. Афектът може само да навреди. ПомнИ, че най-безопасно е да се движиш със скоростта на колоната.

 

Когато шофираШ по тъмно при превключване на светлините от дълги на къси, непременно намалявай скоростта дотолкова, че да ти осигурява възможност за спиране в осветения участък пред твоя автомобил. Така ще реагираш успешно, ако забележиш съвсем наблизо пресичащ пешеходец. Ако те заслепяват насрещни светлини, намали още скоростта.

 

В населено място при преминаване:

 • през оживен район с интензивно движение на пешеходци и деца,
 • покрай паркирани автомобили,
 • покрай паркове и градинки,
 • покрай спирки на обществения транспорт,
 • при забелязване на мотоциклетисти, мотопедисти, велосипедисти и др.

намалявай скоростта до минимум, за да успееш да реагираш и предотвратиш злополука при внезапно поява на опасност на пътя.

 

 • При по-висока скорост си осигури по-голяма дистанция от автомобила пред теб. Малката дистанция те приближава до удар при рязко спиране, напряга те и увеличава агресивността.
 • Когато возиш деца, намалИ значително средната скорост, увеличи дистанцията и вниманието си. Опасно и недопустимо е да се вози дете в скута на възрастен на предната седалка.

 

ИЗПРЕВАРВАНЕ, НАВЛИЗАНЕ В ЛЕНТАТА ЗА  НАСРЕЩНО ДВИЖЕНИЕ И СПАЗВАНЕ НА ПРЕДИМСТВО

 

 • Винаги поддържай такава дистанция, която да позволи на изпреварващ те автомобил да заеме място пред твоя.
 • Предприемай изпреварване само при пълна сигурност, че може да завършиш маневрата без опасност от сблъсък с насрещен автомобил. Недопустимо е да започнеш такава маневра в участък със завои и ограничена видимост. В такъв участък се движи стриктно в своята лента за движение, без да „сечеш” завоите и да навлизаш в насрещното движение.
 • При изпреварване не завивай рязко и в непосредствена близост пред изпреварвания автомобил – така лесно може да загубиш контрол: да се преобърнеш или да навлезеш отново в лентата за насрещно движение пред приближаващ в обратната посока автомобил.
 • Когато се движиш по един и същи маршрут със свои близки и приятели, не се стремида сте “в пакет”, без да се разделяте на по-голямо разстояние. Това ще те принуди да изпреварваш рисково, за да не се откъснеш от групата. По-добре си определЕТЕ предварително място край пътя, където да спрете и да се изчакате. Далеч по-безопасно е всеки да се движи самостоятелно и сам да оценява обстановката. Тя във всеки момент е различна за отделните водачи.
 • Не се настройвай агресивно и отмъстително към другите на пътя. Не търсИ „реванш”, когато ТЕ изпреварят.
 • Съобразявай се с възможностите на автомобила. Ако той е с по-малка мощност и му е необходимо по-дълго разстояние за изпреварване, започни маневрата само когато имаш достатъчна видимост напред, без насрещно движение.
 • На автомагистрала при изпреварване бъди възможно най-кратко време в крайната лява лента. По нея се движат немалко мощни автомобили, чиито водачи превишават драстично разрешената скорост и които ще те застигнат за броени секунди.
 • Най-често причината ЗА ОТНЕМАНЕ НА ПРЕДИМСТВО при преминаване през кръстовища е невнимание, разсеяност или прибързано взЕТО решение.
 • Когато пресичаш кръстовище със светофарна уредба, не навлизай при жълт сигнал на светофара. Още по-опасно е потеглянето веднага след смяна на червения сжълт сигнал.
 • При потегляне, след като е светнал зеленият сигнал, още веднъж се огледайте дали не преминават автомобили на червено.
 • Оглеждай се за приближаващи автомобили при всяко пресичане на кръстовище. Не забравяй, че когато си замислен и разсеяН, може да не забележиШ приближаващ автомобил по пътя с предимство.
 • Бъди особено предпазливи към деца, юноши, възрастнина велосипеди, каруцари, мотоциклетисти и мотопедисти.

 

ШОФИРАНЕ НА ТРЕЗВО И С КОНЦЕНТРИРАНО ВНИМАНИЕ

 

Не потегляй на път:

 • ако си преуморен или
 • ако си спал малко напоследък;
 • непосредствено след обилно ядене – ще те споходи опасна сънливост.

   

  При преумора от лятната жега спирай по-често за почивка на безопасно, сенчесто място край пътя. На всеки 100 изминати километра е препоръчително да се почива поне 10 минути.

  Дългия маршрут до летния курорт и обратно е по-добре да изминеш, след като си се наспал добре и потеглиш в ранните сутрешни часове. Така ще бъдеш възможно най-бодър, избягвайки дневните горещини и интензивното движение.

   

 • Малките дози алкохол съвсем не са безопасни. Макар да ги смяташ за безобидни, доказано е, че и концентрациите на алкохол в кръвта под 0,5 на хиляда предизвикват различни реакции при различните хора, намаляват остротата на възприятията, водят до нереална оценка на обстановката и забавят реакциите на шофьора.
 • Ако подозираш, че ще се изкушиш в компанията и ще пийнеш алкохол, предварително осигурИ шофьор, който да остане трезвен до края на вечерта и да те вози. Дай автомобилните ключове на съпругата или определения да шофира още преди да си употребил алкохол.

 

ПРАВОСПОСОБНОСТ

 

 • Като родител бъди безкомпромисен и не разрешавай управлението нито пък предоставяй мотопед, мотоциклет, автомобил на децата си, ако те още не са придобили правоспособност за съответната категория. Много родители са загубили синове и дъщери заради това, че не са се намесили навреме.
 • Ако имаш информация и си свидетел в твоя квартал на управление от неправоспособни, сигнализирай в най-близкото управление на МВР.
 • Направи всичко необходимо и възможно, за да не допуснеШ управление от неправоспособен или употребил алкохол, дори с риск да влезеш в конфликт. Потърси съдействие от полицията. С това ще предотвратиш катастрофа и ще спасиш хора.

 

ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙ ПРЕДПАЗНА КАСКА, КОЛАН И СИСТЕМИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕЦА!!!

При попадане в пътен инцидент позвъни на телефон 112 или съобщи в най-близкото районно управление на МВР.

 

Отдел „Пътна полиция”

Главна дирекция „Национална полиция”

2017 г.

27 юни 2017

ВПЕЧАТЛЯВАЩИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 ГОДИНА НА ОД МВР-СМОЛЯН

Похвална бе оценката на старши комисар Стоян Темелакиев – зам.-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за работата на ОД МВР – Смолян през изминалата 2016 година. Той допълни, че областната дирекция бележи значителен напредък в работата си, което говори за положените усилия в тази насока. Той пожела на всички служители на МВР здраве и късмет за още по-големи успехи по правилния път, по който върви в момента ОД.

Отчетът за дейността през 2016 г. бе изнесен днес, 16.03.2017 г., от директора на ОДМВР – Смолян старши комисар Николай Димов. На него присъстваха още председателя на Административен съд - гр. Смолян – г-н Игнат Колчев, зам.-прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Смолян – г-н Недко Симов и директора на регионална дирекция “Гранична полиция” - Смолян  комисар Деян Моллов.
През 2016 г. статистическите данни отново отчитат ниска престъпност на територията на ОДМВР – Смолян – едва 0.7% от регистрираните в страната престъпления, които съотнесени към 100 хил. от населението са 527.7 престъпления при 1177.8 средно за страната.

За постигане на високи резултати в дейността на ОД МВР – Смолян бе необходимо прилагането на проактивния подход и реализирането на дългосрочна стратегия за превенция на престъпленията срещу собствеността на гражданите чрез системна работа с лицата представляващи интерес по линия на кражбите, което доведе до намаление с 22.2% на престъпленията против собствеността.
В основата на добрите резултати по противодействие на престъпността са сериозната превенция в резултат на високата разкриваемост и бързото правосъдие спрямо извършителите на престъпления.

По линия на противодействие на наркопрестъпленията на обслужваната територия, почти два пъти е увеличен броят на разкритите престъпленията с наркотични вещества. Това е добър атестат за подобрената лична оперативно – издирвателна дейност от страна на оперативните работници в областната дирекция по това направление.

През отчетния период са продължили и ежедневните проверки, свързани с търговията и държането на акцизни стоки без бандерол. През отчетния период на 2016 г., в сравнение със същия на 2015 г. на обслужваната територия са разкрити 2.5 пъти повече случаи и са иззети в пъти повече къса цигари, насипен тютюн, наливен алкохол без акцизен бандерол и дизелово гориво. 

Като цяло регистрираните криминални престъпления на територията на ОДМВР – Смолян бележат намаление с 10.3%  в сравнение с 2015 г. (619 регистрирани престъпления спрямо 690).
В ОДМВР – Смолян през 2016 г. е постигната най-високата разкриваемост на криминалните престъпления на територията на страната - разкрити са 70.92% от общия брой регистрирани престъпления (53.19% през 2015 г.) при средна за страната разкриваемост от 47.09%. Процентът на разкриваемост на престъпленията с НИ е 49.2% спрямо 40.5% през 2015 г.

Усилията на състава на сектор „Пътна полиция“ и звената на ПП в РУ са били насочени към подобряване на обстановката по безопасността на движението, снижаване на пътния травматизъм, както и качествено и бързо административно обслужване на гражданите. В резултат от това се отчита подобряване по всички показатели по отношение на пътния травматизъм, като общ брой ПТП, брой тежки ПТП и брой убити и ранени.
През 2016 г. на територията на областта са регистрирани 533 ПТП (597 през 2015 г.). От тях 80 (94 през 2015 г.) са тежки с 4 (8 през 2015 г.) убити и 108 (131 през 2015 г.) ранени участници в движението. 453 (504 през 2015 г.) от регистрираните ПТП са само с материални щети.

►За постигнати високи резултати и конкретен съществен принос в развитието на престъпления през годината са наградени 113 служители от ОД МВР – Смолян. За извършени дисциплинарни нарушения са наложени наказания на 16 служители.

Подробности от отчета са публикувани в интернет на официалната страница на ОД МВР – Смолян в рубриката „Статистика и отчети”, секция „Отчети”.

16 мар 2017

Старши комисар Николай Димов проведе работна среща с кмета на община Баните на тема “Безопасност по пътищата”

Работна среща с местна власт

В община Баните, на 13.07.2017 г., директорът на ОД МВР Смолян – ст. комисар Николай Димов, началникът на РУ-Мадан – гл. инспектор Младен Бакалов и началникът на Участък-Баните – старши инспектор Здравко Руженов проведоха среща с кмета на община Баните – г-н Милен Белчев, във връзка с подобряването на пътната безопасност и недопускане на пътни инциденти на територията на областта, респективно на територията на община Баните.

Тъй като посетената община е туристическа дестинация през настоящия летен сезон се очаква засилен трафик на движението по пътищата. Ето защо на срещата бяха обсъдени въпросите за изграждането на нови паркоместа, за да бъде улеснено пътното движение и за подобряване състоянието на пътната безопасност. На работната среща бяха разгледани въпроси, свързани със състоянието на пътната сигнализация, пътна маркировка и пътни знаци в община Баните. От разговора стана ясно, че към момента пътната маркировка се освежава, а боядисването на пешеходните пътеки е в процес. В тази връзка от община Баните поеха ангажимент пешеходните пътеки да бъдат повдигнати, осветени и със светлинна сигнализация, с цел създаване на условия за безопасно движение по пътищата. Полицейските служители по линия на контрол по пътищата ще засилят проверките с техническите средства, с оглед спазването на скоростта на движение по пътищата.

За подобряване състоянието на пътната обстановка на територията на ОД МВР – Смолян, ще бъдат включени сили от звената „Териториална полиция“ при ОД МВР - Смолян – полицейски и младши полицейски инспектори, с оглед рационалното осъществяване на пътния контрол.

 През летните месеци на 2017 г. областна дирекция на МВР – Смолян предприема всички необходими действия за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм на територията на областта и за подпомагане на контрола по основните направления на движение.

Проведената работна среща е безспорно доказателство за доброто взаимодействие на МВР с държавните и местни структури в региона.

Предстоят да бъдат проведени такива срещи и в останалите общини от област Смолян.

 

13 юли 2017

ЗА ОД НА МВР Смолян

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО