МВР

ОД Смолян

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

В навечерието на новогодишните празници рязко се увеличава вероятността от възникване на пожари на обществени места или в частни домове, като най-честите причини са: паленето на свещи или бенгалски огън по елхите; ползване на пиротехнически изделия - ракети, пиратки или фойерверки.

 

За недопускане на инциденти РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян напомня да се спазват следните препоръки за безопасност:

- Коледните елхи трябва да бъдат здраво закрепени и да се поставят далеч от пердета или други горими материали;

- Да не се поставят в непосредствена близост до отоплителни и нагревателни уреди;

- По тях да не се палят свещи и бенгалски огън;

- Да не се използват саморъчно изработени електрически ефекти;

- Да не се оставят малки деца да играят без наблюдение около елхите;

- Използването на фойерверки да става само под контрола на възрастни и съгласно указанията на фирмата-производител.

- Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с тежки последици! Техният интерес трябва да бъде задоволен с разяснение на ползата от огъня и вредата от пожари. Не им разрешавайте да си играят с кибрит или сами да палят свещи. Не ги оставяйте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте!;

- Складирани горими вещи и материали на балконите представляват опасност при попадане на фойерверки, сигнални ракети или други небрежни действия.

 

При необходимост, незабавно потърсете помощ на телефона за спешни повиквания - тел. 112!

 

Ръководството на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян Ви желаят весели празници, спорна и щастлива Нова година! Нека топлината на новогодишния огън да остане само в сърцата ни!

22 дек 2017

ОД МВР – Смолян с мерки за опазване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите по време на настъпващите коледни и новогодишни празници

Областна дирекция на МВР – Смолян традиционно предприема следните необходими мерки:

► Уточнени са заведенията, хотелите, ресторантите и почивните бази, коледни и новогодишни базари, където ще се провеждат тържества и публични прояви по време на коледните и новогодишни празници във всички населени места в област Смолян. В тези обекти са извършени специализирани проверки от служители на ОД МВР – Смолян и РД “Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян, регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и други, с оглед превенция и противодействие на правонарушения.

► Проведени са работни срещи с органите на местното самоуправление и местната администрация, с цел предприемането на съвместни мерки за опазването на обществения ред и безопасността на движението при провеждането на празничните прояви.

► Организирани са срещи с административните ръководства и отговорниците на обекти, съхраняващи или опериращи със значителни финансови средства (банки и небанкови финансови институции, търговски вериги, фирми и други), на които се акцентира върху възможните рискове от престъпни посегателства, необходимостта от повишена бдителност и комуникация с полицейските органи с оглед своевременна реакция при възникнала необходимост.

По време на празниците, с цел опазване на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите, ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие на обществени места - в районите на учебните заведения, около обектите и в местата, където ще има масови мероприятия и в близост до заведения, в които ще се празнува, големи търговски комплекси и Коледни и новогодишни базари, църковни храмове и курортни комплекси.

► За обезпечаване сигурността на децата на обществени места особено внимание се обръща на собствениците и ползвателите на увеселителни заведения по отношение на техните задължения, свързани с охраната и пропускателния режим в обектите, действията им при струпване на посетители пред тези обекти, недопускане превишаване на определения допустим капацитет на заведенията, поддържането в изправност на аварийните и други изходи.

При групови празненства с участието на деца е обърнато внимание да се спазват разпоредбите на Закона за закрила на детето и Наредбата за закрила на децата на обществени места, като е напомнено на съдържателите на заведенията да уведомят териториалната полицейска структура за мероприятието до 24 часа преди неговото провеждане.

► Инспекторите Детска педагогическа стая, полицейските и младши полицейски инспектори в районните управления от областта и криминална полиция, на чиито територии има възпитателни училища-интернати, социално-педагогически интернати и други специализирани заведения за деца, поддържат контакт с ръководствата им, с цел получаване на своевременна информация, касаеща сигурността на учениците.

► Провеждат се срещи с ръководствата на търговците и другите юридически лица, осъществяващи частна охранителна дейност в местата, където се очаква да се проведат празнични мероприятия, с оглед подобряване на бдителността и пропускателния режим в охраняваните от тях обекти, както и своевременен обмен на информация с полицейските служители. Особено внимание се обръща за наличието на необходимата документация, организацията и осъществяването на непосредствената охранителна дейност при транспортиране на ценни пратки и товари.

► Осъществен е контрол по въведените от Агенция „Пътна инфраструктура“ ограничения за движението по определени участъци от републиканските пътища за МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника. През 2018 година са въведени същите ограничения за движение от АПИ.

► Служителите на ОД МВР – Смолян са създали организация за превенция на нарушенията на обществения ред, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, както и недопускане извършването на терористични актове.

► Засилен е контролът по противодействие на престъпленията и нарушенията, свързани със съхранение и разпространение на акцизни стоки без бандерол, тютюневи изделия, за контрол на качеството на храните и напитките, предлагани на потребителите.

► Извършват се ежедневни проверки на търговски обекти, питейни, нощни и увеселителни заведения, складови бази, тържища и пазари съвместно с други компетентни държавни органи.

         ► В ОДМВР – Смолян е създадена необходимата организация за осигуряване на безопасност на движението по пътищата в дните с интензивен пътникопоток преди, по време и след празничните и почивни дни, както и в условия на усложнена зимна пътна обстановка.

На 22 и 27.12.2017 г.; на 29.12.2017 г. и на 01.01.2018 г. ОД МВР - Смолян има готовност да обезпечи с максимален брой полицейски екипи по направления от и към големите населени места, курортни комплекси, респективно к. к. Пампорово и по основни туристически направления за организиране и подпомагане на движението и недопускане образуването на автомобилни колони.

Служителите на “Пътна полиция” при ОД МВР - Смолян ще извършват засилен контрол на скоростните режими, контрол на водачи на моторни превозни средства с рисково поведение, свързано с неправилно изпреварване, неправилни маневри и отнемане на предимство, както и такива употребили алкохол, наркотични или упойващи вещества. В тази връзка са планирани да се проведат специализирани полицейски операции в районите на увеселителни заведения.

Служителите от ОД МВР – Смолян съвместно със структурите на „Гранична полиция“ са осъществили необходимата координация и взаимодействие, като при засилване на трафика или затруднение на движението в районите на ГКПП са предприети мерки по регулиране и подпомагане на движението. 

При рязко влошаване на метеорологичната и пътнотранспортна обстановка, внезапно появили се опасности за движение по пътищата и други, затрудняващи трафика, своевременно ще бъде въведена временна организация на движението, с цел недопускане на задръствания по време и контрол за спазване на въведените забрани.

 

Ръководството на ОД МВР – Смолян ви пожелава весело и безаварийно  посрещане на светлите коледни и новогодишни празници! Нека новата 2018 година да ви донесе радост в дома, мир и топлина в семействата!

22 дек 2017

Заместник-министърът на МВР Стефан Балабанов откри реновираните сгради на РУ-Девин и на регионалното звено на ГДПБЗН в града

Обновените сгради на полицията и на пожарната в гр. Девин ще допринесат не само за икономия на електроенергия, но и за по-добри условия на работа на служителите. Осъщественото обновяване доказва, че когато държавните институции действат задружно, когато началниците на районните полицейски управления и на пожарната милеят за хората си, нещата се случват, заяви зам.-министър Балабанов на церемонията.  Той припомни, че когато  служителите работят съвестно, те дават спокойствие на жителите, дават  сигурност, без която няма развитие на туризма, няма инвестиции. Балабанов отбеляза, че в Смолянска област вижда спокойни и задружни хора. По думите му това би трябвало да бъде модел на поведение за всички области в страната. В знак на уважение към кмета на община Девин, зам.-министър Балабанов му връчи плакет на МВР. 

Главен комисар Николай Николов също благодари за изграденото партньорство между ГДПБЗН и общините. Благодарение на това, обновяваме седмата по ред сграда в региона, уточни директорът на главната дирекция. 

Информация за РС ПБЗН Девин:

През 2016 г. по „Оперативната програма за региони в растеж 2014-2020”, с водеща организация Община Девин и партньори Главна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, се изготви проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин - внедряване на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Девин“.

Общата стойност на проекта е 420 671 лв., от които 357 570 лв. европейско и  63 100 лв. национално съфинансиране.

Районната служба в Девин обслужва територията на община Девин и част от община Борино.

Първите данни за Пожарна служба в Девин са от 1947 г., когато е имало назначен един пожарникар към Околийския народен съвет Девин. През 1953 г. дежурство осъществявали един офицер и четирима служители, които разполагали само с една моторна помпа. В последствие се образува Районната противопожарна служба в бившия дървообработващ завод „Родопи лес“ с един противопожарен автомобил ЗИС 150.

През 1970 г. дежурството се осъществява с противопожарен автомобил ЗИЛ 130 и ЗИЛ 131.

Настоящата сграда е построена през 1983 г.

През 2006 г. по програма ФАР са предоставени два нови противопожарни автомобила „Рено“ по проект „Трансгранично сътрудничество България/Гърция“.

През 2013 г. единият от тях е подменен с още по-нов – „Рено Д14“ по оперативна програма „Околна среда 2017-2013г.“, който и в момента е на дежурство.

Основните икономически дейности в общините Девин и Борино са свързани с горското и ловно стопанство, дървопреработване и шивашка промишленост. Природните дадености са основа за бързото развитие на производството на минерална и трапезна вода, туризма, търговията и енергийната промишленост с новите мощности на хидровъзел „Цанков камък“.

През последните пет години в РСПБЗН Девин са възникнали 348 произшествия, от които 204 пожара.

        История на Районно управление – гр. Девин

През 2016 г. се сключи партньорско споразумение между община Девин и ОД МВР – Смолян за реализиране на проект за „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство - за подобряване на енергийната ефективност и намаляване емисиите на парниковите газове на сградата на Районно управление в град  Девин. Общата стойност на проекта е в размер на 481 438, 25 лв.

Районното управление обслужва територията на три общини - община Девин, община Доспат и община Борино, с 16 населени места с население, наброяващо около 13 000 жители. В Районно управление – гр. Девин работят общо 67 служители на МВР.

Настоящата сграда на Районно управление в гр. Девин е построена през 1971 г. На министерството на вътрешните работи тя е предоставена през 1993/1994 г.

С обявяването на Балканската война през 1912 г. и с навлизането на българските войски в родопските селища на юг от линията в.”Рожен”-“Тъмраш” с оглед въдворяването на ред в тези земи, Министерството на вътрешните работи и народното здраве назначило полицейски пристави в Дьовлен /Девин/, Пашмакли /Смолян/ и командировало по двама-трима стражари от вътрешността на страната.

В края на 1912 г. и началото на 1913 г. били създадени околийски управления, оглавявани от околийски началници. Докато Околийско управление – Дьовлен /Девин/ до средата на 1914 г. било на пряко подчинение на Окръжното управление в Драма - Гърция, а след това в Пловдив, то околийските управления в Пашмакли /Смолян/ и Даръ дере /Златоград/ до 1920 г. били на подчинение на Окръжното управление в Гюмюрджина - Гърция. През 1920 г. и трите околийски управления минали към новосъздаденото окръжно управление в Пашмакли /Смолян/, а след 19.05.1934 г. към Областна дирекция – гр.Пловдив. В последствие областна дирекция на МВР – Смолян, заедно с 5 Районни управления отново е обявена за самостоятелна структура, каквато е и към настоящия момент.

Основната икономическа дейност в този регион е бутилирането на минерална вода, СПА-туризъм и хотелиерство, дърводобив и дървообработка и рибовъдство.

15 дек 2017

ОД МВР – Смолян с превантивни мерки по повод нормалното протичане на студентския празник, с цел опазване на обществения ред, противодействието на престъпността и гарантиране на пътната безопасност

Във връзка с провеждането на студентския празник са уточнени заведенията, хотелите, ресторантите и почивните бази, където ще празнуват студенти. По предварителни данни се очаква в областта да празнуват около 2500 студенти, като най-много ще бъдат в к.к. Пампорово – около 2000. В обектите са извършени специализирани проверки от служители на “Охранителна полиция” и РД “Пожарна безопасност и защита на населението”, като на собствениците и ползвателите им е обърнато внимание върху възможните рискове от престъпни посегателства. Дадени са препоръки за повишена бдителност и навременното подаване на информация за извършени противоправни деяния до компетентните органи. Изготвени са графици за увеличено полицейско присъствие във всички населени места в областта, както и в к.к. Пампорово, особено в районите около питейните и увеселителните заведения. Ще бъде засилен контролът по безопасността на движението в дните от 8-ми до 10-ти декември 2017 г.

Изготвени са планове за провеждане на специализирани полицейски операции по противодействие на престъпността и опазването на обществения ред в периода от 08 - 10.12.2017 г., с оглед осигуряването на нормалното протичане на празника. В хода на операциите ще се обръща  внимание за недопускане на съхранението и продажбата на акцизни стоки без бандерол и стоки с неясен произход. При планирането и провеждането на полицейските мероприятия във връзка с празника, е осъществен контакт и взаимодействие с териториалните структури на РД ПБЗН – Смолян и други компетентни държавни и общински институции – МКБППМН към общинските администрации, РЗИ, ОДБХ, Д “СП”, териториалните поделения на НАП и други, за извършване на съвместни проверки.

Създадена е организация за осигуряването на полицейско присъствие в районите около обектите, където ще се провеждат мероприятията – средства за подслон, питейни и увеселителни заведения, включително к. к. Пампорово. При подготовката и провеждането на охранителните мероприятия от ОД МВР – Смолян се набляга на мерките за ограничаване и недопускане извършването на терористични актове и произшествия. Повишено е полицейското присъствие в районите около автогарите и спирките за междуселищен транспорт предвид очакваното интензивно придвижване на пътници.

Извършват  се системни проверки на увеселителни и питейни заведения – дискотеки, зали за хазартни игри, клубове и търговски обекти, като е завишен контролът при пренасянето, законната употреба и съхранението на взривни вещества, огнестрелно оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия.

Служители на ОД МВР – Смолян провеждат срещи с ръководителите на охранителни фирми в местата, където се очаква да се проведат празнични мероприятия, с оглед подобряване бдителността и пропускателния режим в охраняваните от тях обекти и за своевременен обмен на информация с цел координиране на съвместни действия при опазване на обществения ред и сигурност.

Създадена е необходимата организация за регулиране и подпомагане на движението, а в случай на усложняване на метеорологичната обстановка - за своевременно въвеждане на временна организация на движението.

На територията на ОД МВР – Смолян за времето от 08 до 10.12.2017 г. служителите от сектор “Пътна полиция” също планират провеждането на СПО в областта с акцент върху водачи, управляващи МПС под въздействието на алкохол и/или наркотични или други упойващи вещества, неправоспособни водачи и водачи управляващи технически неизправни МПС или без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Полицейското присъствие е завишено в централните части на градовете в областта, за недопускане неправилен престой и паркиране, задръствания и съществени затруднения в автомобилния трафик.

 

         Предоставяме Ви изготвени “Практически препоръки за безопасно движение по време на студентския празник – 8 декември 2017 г.“, с цел тяхното разпространение и информираност.

07 дек 2017

ЗА ОД НА МВР Смолян

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО