МВР

ОД Смолян

 

23 май 2019

Kонкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“ – 2019г

На 21.05.2019г. приключи областният конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“ – 2019г. Комисия в състав председател  гл. инспектор Бечо Андреев Пойдовски – Началник сектор “ПиКД” към  РДПБЗН  – Смолян и членове ст. инспектор Бойка Тодорова Кирякова  – началник група „ПКиПД”, сектор “ПиКД” към РД ПБЗН – Смолян, инспектор ЗН Добрина Кисимова  към група “ПКиПД”, Мария Семерджиева – Началник на  РУО на МОН 

гр. Смолян и Георги Стойков  – уредник  научен архив към “Художествена галерия” гр. Смолян разгледа, оцени и класира представените рисунки от общинските конкурси  на  десетте общини , по категории и групи както следва:

            Първа категория: Деца и ученици от всички образователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и  училищно образование.

 

            ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

            І място: Еввел Джамалов Ходжев – 7 г.

            ДГ “Мечта” с. Късак, община Доспат, обл. Смолян

            І място: Дейниел Венциславов Сандев – 10 г.

             СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Рудозем, обл. Смолян

            ІІ място: Антония Младенова Дукатева -  10 г.

            ОУ “Юрий Гагарин” гр.Смолян, обл. Смолян

            ІІ място: Стоянка Вергилова Ковачева – 9 г.

            СУ “Христо Ботев” гр. Девин, обл. Смолян

            ІІІ място: Ясен Юлиянов Карамфилов – 10 г.

            ОУ “Васил Левски” с. Боровина, община Мадан, обл. Смолян

            ІІІ място:  Амира Шукриева Шалганова  – 8 г.

            ОУ “Христо Ботев” с. Късак, община Доспат, обл. Смолян;

       

            Поощрителни награди:

           - Владислав Веселинов Татаров – 10 г.

            СУ “Христо Ботев” гр. Девин, обл. Смолян

           - Даниел Атанасов Пашов – 6 г.

            ДГ “Веселин Маринов” с. Баните, обл. Смолян;

           - Рая Стефанова Безергянова – 6 г.

            ДГ “Веселин Маринов” с. Баните, обл. Смолян;

           - Даная Бисерова Бояджева – 9 г.

            СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

 

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

             І място: Мелиса Венциславова Карамфилова – 13 г.

             ОУ “Никола Й. Вапцаров” гр. Мадан, обл. Смолян

             І място: Веселина Юлианова Карамфилова – 13 г.

             ОУ “Васил Левски” с. Боровина, община Мадан, обл. Смолян

             ІІ място: Емили Венциславова Белева – 12 г.

             ОУ “Христо Ботев” с. Любча, община Доспат, обл. Смолян

             ІІ място: Лора Стефанова Рускова – 13 г.

            ОУ “Никола Й. Вапцаров” гр. Мадан, обл. Смолян

             ІІІ място: Мирела Руменова Огнянова – 13 г.

             ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан

             ІІІ  място: Симона Веселинова Бръмчева – 11 г.

             ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Давидково, община Баните , обл Смолян

 

           Поощрителни награди:

           - Кристияна Десиславова Коруева – 11 г.

              ОУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

              - Деан  Емверов Хайдушки  – 12 г.

              СУ “Отец Паисий” гр. Мадан, обл. Смолян

              - Елиза Фейзиева Хайвазова  – 11 г.

              СУ “Антим І” гр.Златоград, обл. Смолян

             - Вихър Стоянов Чонев  – 13 г.

              ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Давидково, община Баните, обл. Смолян

 

            ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

            І място: Елмира Бойкова Кехайова  – 16 г.

            СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян

            І място: Мелиса Юлианова Лойтова   –  16 г.

            ПГИ “Карл Маркс” гр. Смолян, обл. Смолян

            ІІ място: Ванеса Красимирова Башева– 17 г.

            СУ “Антим І” гр.Златоград, обл. Смолян

            ІІІ място: Теодора Реджепова Кабадаиева – 14 г.

           СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян

           ІІІ място: Лиляна Славчева Пашова  – 14 г.

           СУ “Отец Паисий” гр. Мадан, обл. Смолян

           

               Поощрителни награди:

- Еманоела Бисерова Михайлова – 14 г.

              ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Смилян, обл. Смолян

 

              Втора категория: Деца и ученици от профилирани парарелки, училища и школи по изобразително изкуство.

  ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

 

              ІІІ място: Ивалина Веселинова Атанасова – 11 г.

             НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян

 

            Трета категория: Деца и ученици от училища  за деца със специални потребности и домове за  деца в неравностойно положение:

     ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

 

             І  място: Даная Валентинова Росенова  – 10 г.

             ДЦДМУ “Слънце” гр. Рудозем, обл. Смолян

             І  място: Бисер Ангелов Джуров   – 8 г.

             ЦПЛР ОДК  гр. Девин, обл. Смолян

            ІІ  място: Рая Илиева Гаджанакова  – 8 г.

             ЦПЛР ОДК  гр. Девин, обл. Смолян

            ІІІ място:  Самир Имиев Коджов – 7 г.

            ЦОП  гр. Доспат, обл. Смолян

            

            Поощрителни награди:

- Рубин Наимов Бекиров – 10  г.

             ЦСРИ “Детелина” гр. Мадан, обл. Смолян

- Рая Местанова Механчева – 9 г.

             ЦОП гр. Доспат, обл. Смолян

 

            ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

           

             І  място: Биляна Сергеева Къркелова  – 11 г.

            ЦОП  гр. Доспат, обл. Смолян

            ІІ  място: Милен Младенов Добрев – 13 г.

            ЦСРИ “Детелина” гр. Мадан, обл. Смолян

            ІІІ място:  Янис Софков Йорданов – 11 г.

            ЦОП гр. Неделино, обл. Смолян

            ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

             

           ІІ  място: Виолета Салихова Планкова  – 14 г.

            ЦОП  гр. Доспат, обл. Смолян

Изображения

 31 май 2019 | 08:41