МВР

ОД Смолян

 

31 май 2019

Ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

На 30.05.2019 година от 10.00 часа  на “Амфитеатър” -  нов център гр. Смолян се проведоха съвместно:  общинско за община Смолян и  областно  за област Смолян ученическо състезание “Защита при  бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Мероприятията са  включени в Националния календарен план за извънучилищни дейности, който се утвърждава от министъра на образованието, младежта и науката и се предоставя на РУО и всички структурни звена в системата на средното образование. Основната цел  е подготовка на подрастващите за  правилно действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

 

            Състезанието премина на два етапа:  теоретическа и практическа част.

            На общинско ниво участваха шест отбора сформирани от училищата на територията на община Смолян:

                    СУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Смолян;  ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян; ОУ "Стою Шишков" гр. Смолян; ОУ "Юрий Гагарин" гр. Смолян; ОУ "Иван Вазов"  гр. Смолян;  ОУ "Стою Шишков" с.Търън;

                 Класиране на общинското състезание:

                 І място: ОУ "Стою Шишков" гр. Смолян;

                 ІІ място: СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Смолян;

                 ІІІ място: ОУ "Стою Шишков" с.Търън;

                 Отборите бяха наградени със  купи, медали и грамоти подсигурени от община Смолян.

                 На областно ниво участваха отборите класирали се на първо място от проведените общински състезания. В надпреварата взеха участие отборите от: община Смолян - ОУ "Стою Шишков" гр. Смолян; община Баните - СУ "Христо Ботев" с. Баните; община Борино – СУ "Н. Й. Вапцаров",  с. Борино; община Девин  - СУ "Хр.Ботев" гр. Девин; община Доспат - ОУ  "Христо Ботев" с. Късак; община Мадан – СУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Върбина; община Рудозем  - СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Рудозем и община Чепеларе - СУ "Васил Дечев"  гр.Чепеларе;

                Класиране на областното състезание:

                 І място: СУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Борино, община Борино;

                 ІІ място: ОУ “Стою Шишков” гр. Смолян, община Смолян;

                 ІІІ място: СУ "Хр.Ботев", гр. Девин, община Девин;

        Отборите бяха наградени със купи, медали, грамоти и предметни награди подсигурени от РДПБЗН-Смолян.

                 Отборът на СУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Борино, община Борино придобива право за участие в националното ученическо състезание, което ще се проведе от 26,27 и 28 юни 2019 г. в гр. Стара Загора.

Изображения

 31 май 2019 | 08:47