МВР

ОД Смолян

 

30 октомври 2018

Стартира обучението в Детската полицейска академия

За поредна година стартира обучение на младежи в рамките на „Детска полицейска академия“. На 06.11.2018г. от 14.00 часа в ОДМВР – Смолян ще проведе откриването на инициативата за учебната 2018/2019г. Академията ще обхване 26 ученика от деветите класове на  СУ  “Св.св. Кирил и Методий” гр. Смолян. Основните задачи,  при провеждането на занятията ще бъдат утвърждаване на ценностно отношение на младите хора към закона и законосъобразното поведение. В това число те ще имат възможност да се запознаят с функциите на основните звена в МВР, както и да развият умения да работят в екип. Под формата на ролеви игри, насочени към формиране на негативно отношение към правонарушенията и правонарушителите сред обществеността и особено в училище, младежите ще се научат как да реагират в критична ситуация. Наред с това, те ще  придобият умения и навици при вземане на решения, касаещи личната им безопасност. „Детска полицейска академия“ се провежда  19-та поредна година и в нейните рамки стотици младежи от различни училища в гр.Смолян са придобили  навици и умения за безопасно и законосъобразно  поведение. 

            Каним желаещите да присъстват на откриването.

Изображения

 31 октомври 2018 | 11:36