МВР

ОД Смолян

 

Резултати от конкурса „Пожарникар на годината“ – 2018

16 яну 2019

На 14.01.2019 г. комисия, определена със заповед на директора на РДПБЗН Смолян проведе първия етап от конкурсната процедура за националния конкурс „Пожарникар на годината-2018“ година.

Разгледани бяха предложенията, оценките и информациите за работата на служителите от съответните  структурите на РДПБЗН Смолян. Комисията класира служителите от област Смолян, както следва:

1. Пожарникар на годината от направление „Пожарогасителна и спасителна дейност“:

- под раздел за държавни служители със средно образование – младши експерт Боян Сашев Симеонов – командир на екип в РС ПБЗН Смолян.

2. Пожарникар на годината от направление „Контролна дейност“, осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол:

- под раздел за държавни служители с висше образование – инспектор Красимир Карамфилов Йосифов - инспектор ДПК в РС ПБЗН Златоград

- под раздел за държавни служители със средно образование – младши инспектор Невен Фиданов Милушев - мл. инспектор по ДПК в РС ПБЗН Доспат

Със заповед на директора на РДПБЗН комисар Симеон Църволанов отличените служители са наградени с „Писмена похвала“. 

 14 февруари 2019 | 14:37