МВР

ОД Смолян

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН

04 ное 2019

Във връзка с настъпване на зимния отоплителен сезон и зачестилите пожари в жилищни сгради, Областна дирекция ПБЗН  гр.Смолян, препоръчва да се спазват следните правила:

 

 • Съхранение на дървата за огрев по външните фасади на сградите да бъде на плътни стени с негорими покрития и на разстояние 2м от електрически табла и инсталации!

   

 • Не съхранявайте горими материали, включително и дърва за огрев, въглища и пелети, по стълбищните клетки и коридорите на жилищните сгради!

   

 • При складирането на дърва в избените помещения е необходимо да се осигурят разстояния до комините и техните чистачи, осветителни тела, разклонителни кутии, кабели и контакти.

   

 • Изхвърлянето на жарава и пепел от печките с твърдо гориво, да се извършва в специално определените метални съдове и на обезопасени за места. Не загасена пепел и жар да не се изхвърлят в контейнерите за смет!

   

 • Да се спазва забраната за поставяне на материали и съоръжения, в това число дърва за огрев, на 5м. от пожарни хидранти по тротоарите!

 

 04 ноември 2019 | 11:31