МВР

ОД Смолян

 

12 ноември 2019

ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ

                 За поредна година, от 15.30 часа, на 12.11.2019 година, в сградата на ОДМВР – Смолян се откри „Детска полицейска академия“.

                За първи път през учебната 2019/2020 г. тя ще се проведе с петдесет деца от две училища, на територията на град Смолян. Това са СУ „Отец Паисий“ и ПГИ „Карл Маркс“.  

                 Основните задачи, при провеждането й ще бъдат утвърждаване на ценностно отношение на децата към закона и законосъобразното поведение, да се запознаят с функциите на основните звена в МВР, както и да развият умения да работят в екип. Да формират негативно отношение към правонарушенията и правонарушителите сред обществеността и особено в училище. Да придобият умения и навици при вземане на решения, касаещи собствената (лична) безопасност.

Изображения

 12 ноември 2019 | 16:18