МВР

ОД Смолян

 

06 октомври 2021

ОДМВР - Смолян обявява конкурс за осем вакантни длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

Съгласно заповед на Министъра на вътрешните работи в Областна дирекция на МВР – Смолян е обявен конкурс за назначаване на държавна служба за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

  • полицай - старши полицай - 3 (три) вакантни длъжности;
  • младши автоконтрольор II – I степен - 4 (четири) вакантни длъжности;
  • младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност.


Документите за участие в конкурса ще се приемат в звено „Човешки ресурси“  при ОДМВР – Смолян до 18.10.2021 г. включително, на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 67, всеки работен ден от 10.00 ч. до 11.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч.

Телефон за връзка 0301/35314


Последващата информация, за хода на конкурса, ще бъде публикувана в електронната страница на ОДМВР Смолян в рубриката „Конкурси”.

Конкурси


Изображения

 06 октомври 2021 | 16:18