МВР

ОД Смолян

 

10 септември 2021

Мобилен екип на отдел БДС при ОД МВР - Смолян прие заявления за подмяна на лични документи на лица с инвалидност в осем населени места в областта

Днес - 10 септември, служители от ОДМВР-Смолян с мобилна биометрична станция осъществиха прием на заявления за издаване на лични документи на лица с инвалидност в осем населени места в областта.

Тази услуга е за неподвижни и трудноподвижни лица, която се осъществява след предварителна заявка. Необходимо е да се подаде писмено искане до директора на ОДМВР-Смолян, като се приложи експертно решение от ТЕЛК. Искането да съдържа информация за лицето, което трябва да бъде посетено, да бъде посочено лице за контакт. Искането се изпраща по пощата на адрес: ОДМВР-Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ № 67 или на електронна поща: [email protected]

Важно е да се знае, че заявления за издаване на документи за самоличност може да се подават и преди изтичане на срока на тяхната валидност.

Граждани, които притежават валиден електронен подпис могат да се възползват като подадат заявление онлайн чрез Портала за електронни административни услуги на МВР на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg

Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефони: 0301/35301 0301/35362


Изображения

 10 септември 2021 | 17:32