МВР

ОД Смолян

 

29 август 2019

МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

 

От началото на месец август 2019 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 48 произшествия, от които 20 пожара, 28 аварийно-спасителни дейности и помощни операции.

            Десет са пожарите с преки материални щети, възникнали в жилищни сгради, временни постройки, транспортни средства и гори. В резултат на пожарите в горски масиви са унищожени около 55 дка. иглолистна гора. Основната причина за всички пожари е небрежност при боравене с открит огън. 

                                                    *                           *                              *

            За любителите на гората, пастирите, пчеларите, ловците, гъбарите, туристите, секачите, собствениците на вилни и земеделски имоти припомняме какво трябва да знаете, за да не допускате възникването на  пожар в гората.

 

 • u Небрежното боравене с огън е най-честата причина за пожар в гората. Огън може да сезапали само на специално обезопасено място. Акорешите сами да направите такова, то трябва да е в близост до река. Необходимо е да изкопаете почвата до пръста и да оградите добре с големи камъни. Предварително си осигурете вода, пясък и клонови тупалки за гасене. Никога не палете огън при наличие на вятър!
 • u Някои хора пушат докато шофират, карат колело и вървят пеша.Не изхвърляйтенеизгасени фасове, те могат да предизвикат пожар!
 • u Детското любопитство често се изразява в игра с кибрит, запалки или други предмети, които могат да предизвикат запалване. Тази игра е изключително опасна! Обърнете специално внимание с какво играят вашите деца когато са сами и ги запознайте с опасностите от възникване на пожар!
 • u Товарните автомобили, превозващи дървен материал и сено често предизвикват пожари, когато са в техническа неизправност. Задължително за изпускателната уредба е недопускане изхвърлянето на искри.
 • u Недопустимо едаизхвърляте стъклени бутилки и такива пълни с вода– дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
 • u Голям брой горски пожари биват предизвикани от природни явления - мълния. Тя може да порази дървета, електрически стълбове, жилищни и селскостопански сгради. Избягвайте престой в гората при такова време.
 • u Важно за електрическите стълбовее да знаем, че те не трябва да имат контакт с клоните на дърветата заради непосредствената пожарна опасност. Затова, ако имате информация, че в гората или другаде има такива дървета, сигнализирайте компетентните органи!
 • u Забранява паленето на стърнища, сухи клони, растителни остатъци и битови отпадъци в близост до горските масиви!
 • u Който предизвика пожар носи административно-наказателна отговорност. При пожари със значителна стойност, нарушителят се наказвасъгласно Наказателния Кодекс с лишаване от свобода от 1 до 10 години.

 

АКО ВСЕ ПАК ВЪЗНИКНЕ ГОРСКИ ПОЖАР, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:

 • ВИДИТЕ ЛИ ДИМ И ПЛАМЪЦИ, УСЕТИТЕ ЛИ МИРИС НА ИЗГОРЯЛО, ЗАПАЗЕТЕ САМООБЛАДАНИЕ!
 • НАПУСНЕТЕ РАЙОНА В ПОСОКА ОБРАТНА НА ВЯТЪРА .
 • АКО В БЛИЗОСТ ДО ВАС ИМА ЗАСТРАШЕНИ ХОРА, ИНФОРМИРАЙТЕ И ТЯХ ЗА ВЪЗНИКНАЛАТА ОПАСНОСТ! ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ИМ ПОМОГНЕТЕ!
 • СЪОБЩЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 112, БЪДЕТЕ КОНКРЕТНИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО СИ И РАЗВИТИЕТО НА ПОЖАРА!
 • ПОКРИЙТЕ ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО ПО ВЪЗМОЖНОСТ С НАМОКРЕНИ ДРЕХИ! ПРЕД НОСА И УСТАТА СЛОЖЕТЕ КЪРПА ИЛИ ПЛАТ!
 • АКО СТЕ БЛОКИРАНИ ОТ ОГЪНЯ, ПОТЪРСЕТЕ ЕСТЕСТВЕНИ ПРЕПЯТСТВИЯ - ПЪТИЩА, ПОЛЯНИ, ДРУГИ ГОЛИ МЕСТА И РЕКИ! ПРИДВИЖВАЙТЕ СЕ ПРИВЕДЕНИ!
 • АКО ЗАПАЛВАНЕТО Е В НАЧАЛНА ФАЗА, МОЖЕ ДА ГО ЗАГАСИТЕ С ВОДА, ПРЪСТ ИЛИ ТУПАЛКИ ОТ ЗЕЛЕНИ КЛОНИ.

           

Изображения

 29 август 2019 | 11:56