МВР

ОД Смолян

 

15 ноември 2018

Мерки за безопасност от пожари през настъпилия зимен отоплителен сезон

ИНФОРМАЦИЯ

за пожарна безопасност по време на отоплителния сезон  

        

          Във връзка със зачестилите пожари в жилищни сгради и повишената опасност от възникване на такива по време на целия отоплителен сезон служителите от РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Ви напомнят, че за да избегнете такива инциденти е достатъчно да предприемете няколко превантивни мерки. 

 

 • Препоръчваме мястото за съхранение на дървата за огрев до външните фасади на жилищните сгради да бъде далече от електрически инсталации и съоръжения, а разстоянието до самите сгради да бъде не-по-малко от 2м.

   

 • Съхранението на горими материали включително и дърва за огрев по стълбищните клетки и коридорите на жилищните сгради драстично увеличава опасността от възникване на пожар. Не допускайте такива материали да се съхраняват на места с повишена опасност от възникване на пожар!

   

 • Важно е да знаете, че при складирането на дърва в избените помещения, е необходимо да се осигури достатъчно разстояние до осветителни тела, разклонителни кутии, кабели и контакти и електрически съоръжения.

   

 • Забранено е поставянето на материали и съоръжения в това число дървен материал, дърва за огрев и каквито и да вещи на разстояние по-малко от 5м. от пожарни хидранти по тротоарите!

   

 • Задължително е изхвърлянето на жарава и пепел от печките с твърдо гориво да се извършва на обезопасени за целта места – метални съдове, а не в контейнерите за смет!

 

 • Ако забележите дим или пламъци от кофа за смет иимате възможност, угасете с вода преди да се е разгоряла напълно.

 

 •  Комините да бъдат почистени от нагар и сажди, като почистването се извършва само по механичен път;

 

 • Проявената грижа и отговорност за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация, зареждането и запалването на отоплителните уреди на твърдо гориво е гаранция за недопускане на пожари през отоплителния сезон.

        В случай, че забележите признаци на пожар или други опасности, които застрашават живота на хората незабавно звънете на телефон 112 !

 

 

 

Изображения

 15 ноември 2018 | 13:41