МВР

ОД Смолян

 

01 октомври 2021

Ловен сезон 2021/2022 г.

Осъществяване на превенция и контрол за обезпечаване на неговото нормалното протичане

Във връзка с предстоящото откриване на новия ловен сезон за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня на 02.10.2021 г., са взети всички необходими мерки за безопасно протичане. Подписан е оперативен план за взаимодействие между Областна дирекция на МВР -  Смолян, Регионална дирекция по горитеСмолян, Южно – централно държавно предприятие – Смолян и ловните сдружение с цел осъществяване на превенция и контрол по време на провеждане на ловните излети в горските масиви на територията на областта.

В ход е извършването на инструктажи на ръководителите на дружинките по места от съответните структури на територията на ОД МВР – Смолян. Целта е още веднъж да се напомнят мерките за безопасно транспортиране и боравене с оръжие.

От извършен анализ от изминалите ловни сезони са изведени най-честите причини за допускане на инциденти:

 - стрелба по шум или неясно видима цел;

 - използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;

 - неправилно боравене с огнестрелно оръжие – до неговата употреба, то не следва да е заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно;

-  самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;

-  употреба на алкохол и упойващи вещества.

В област Смолян има 2962 физически лица с разрешение за носене на оръжие с ловни цели. През изминалия ловен сезон 2020/2021 г. е констатирана една злополука с ранен, след като ловецът е допуснал една от посочените причини за възникване на инцидента - неправилно боравене с огнестрелно оръжие.

Това е поводът да се напомнят някои от основните правила за безопасно поведение:

- участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят;

- стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети;

- стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника.

От утре започват съвместни проверки с представители от Регионалните дирекции по горите, държавните предприятия  в ловно стопанските райони на област Смолян, като ще се следи за актуални, заверени ловен билет и членска карта и разрешително за лов попълнено с всички реквизити (срок, място, вид дивеч и др.). През миналия ловен сезон са проверени 78 ловни дружни и 1980 ловци, като не са констатирани нарушения по Закона за лова и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

 

 

 

01.10.2021 г.                                                  Говорител на ОД МВР – Смолян

гр. Смолян


Изображения

 01 октомври 2021 | 14:41