МВР

ОД Смолян

 

Информация от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян за произшествията през месец февруари 2020 година

06 мар 2020

 

      

             През месец февруари 2020 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 74 сигнала за произшествия, от които 53 пожара, 20 случая на оказване на техническа помощ и един лъжлив сигнал за тревога.

            Седем от възникналите пожари са с настъпили материални щети. При пожарите няма загинали или пострадали граждани.

            При пожарите е унищожено следното имущество: около 90кв.м. покривна конструкция, мебели, компютърна техника, около 180кв.м. опушени стени, засегнато е домашно имущество на едно  домакинство.

Причините за пожарите с щети са следните: непочистени комини – 3 бр; непочистена мазнина в аспирация –  1 бр.; късо съединение – 1бр; техническа неизправност – 1бр. и в процес на установяване – 1бр.

По районни служби произшествията са възникнали както следва:

РСПБЗН – Смолян – 37 излизания; РСПБЗН – Девин – 4 бр.; РСПБЗН – Мадан – 5бр.; РСПБЗН – Златоград – 5бр.; РСПБЗН – Чепеларе – 4бр.; РСПБЗН – Рудозем – 4бр.; РСПБЗН – Доспат – 3 бр.; РСПБЗН – Баните – 8бр.; РСПБЗН – Пампорово – 5бр.

           

                                        *                           *                              *

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, че през отоплителният сезон е необходимо, да спазват следните основни правила:

- да не се оставят без наблюдение включени отоплителни уреди;

- отоплителни уреди да са обезопасени и да са отдалечени на 80 см от горими материали;

- върху отоплителни уреди да не се поставят дрехи и горими материали;

- комините да се почистват периодично от сажди и нагар, само по механичен способ;

- пепел, жарава и сгурията от печките на твърдо гориво да се изхвърля само на обезопасени места.

 

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел.  112!

 06 март 2020 | 09:32