МВР

ОД Смолян

 

Информация за възникналите пожари през 2018 година

14 яну 2019

            През 2018 година на територията на област Смолян са ликвидирани общо 858 броя произшествия, от които 462 броя са аварийно спасителна и техническа помощ и 396 броя пожари.

От възникналите пожари, 240 броя са в жилищни сгради, 57 в земеделски земи и стопански постройки, 21 броя в автомобили и 9 броя в горски територии.

На територията на област Смолян в обекти, в които се осъществява държавен противопожарен контрол са възникнали само 11 броя пожари.

В резултат пожарите през 2018 г. има двама загинали граждани и шестима са пострадали, съответно:

-    Един загинал от с. Беден общ.Девин при вдишване на димни газове и изгаряне;

-    Един загинал от с. Левочево общ. Смолян от вдишване на димни газове и изгаряне.

Пострадалите са, както следва: 

  • Двама пострадали от гр. Смолян, единия е получил изгаряне при горене на отпадъци, а другия е вдишал газ и получил изгаряне при пожар с преки материални загуби в апартамент;
  • Един пострадал от гр. Мадан при опит сам да изгаси автомобила си;
  • Един пострадал от с. Оградна общ. Неделино при взрив на газова бутилка в дома му;
  • Един пострадал от гр. Чепеларе при пожар във вилата му;
  • Един пострадал от с. Борино при пожар в стопанска постройка.

 

Най-често причина за възникване на пожарите са небрежност при боравене с открит огън, неправилно ползване на нагревателни уреди и късо съединение в електрическите инсталации.

 

 

 

 

 

***                                                            ***                                                        ***

 

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян напомня на всички да спазват правилата за пожарна безопасност. Предвид отоплителния есенно-зимен сезон с цел недопускане на пожари напомняме някои основни правила:

- Печките на твърдо гориво се поставят върху негорима подложка, която е по-голяма от нея 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда;

-  Разстоянието от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;

- Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).

-  Не изхвърляйте неизстинала сгурия и жарава там, където има горими материали!

- Комините редовно да се почистват от нагар, налепи и сажди. Почистването да се извършва само с механични средства.

- Никога не оставяйте включени електрически уреди без наблюдение!

- При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че използваните уреди са изключени и обезопасени.

- Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и други горими материали.

 

РДПБЗН Смолян препоръчва за отопление да се използват само стандартни и изправни отоплителни уреди и при експлоатация същите да не се оставят без наблюдение.

 

 

           При забелязване признаци на пожар или други опасности, в които се застрашава живота на хората незабавно звънете на телефон 112 !

 16 януари 2019 | 11:30