МВР

ОД Смолян

 

15 март 2019

ВНИМАНИЕ !!! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ !!!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Служители на РД“ПБЗН“ – Смолян направиха анализ на причините за зачестилите пожари в горски масиви при почистване на градини и ливади. Само за малко повече от месец на територията на област Смолян  са възникнали 20 пожара. Служителите на пожарната са съставили 17бр. актове за установяване на административно нарушение. Не забравяйте, че неспазването на противопожарните правила в горите и земеделските земи е нарушение на закона, за което има предвидени санкции, а в някои случаи и наказателна отговорност.

                Винаги обърнете внимание на наличието на причините за възникване на горските пожари и съобразявайте поведението с тях. Не забравяйте, че е забранено:

  • Паленето на площи със сухи треви, стърнища и крайпътни ивици и ливади с цел почистване;
  • Забранено е паленето на огън в гората. Когато сте в горски масив винаги използвайте обозначените за палене на огън места;
  • Винаги бъдете отговорни за пожарната безопасност при изхвърленитенезагасени кибритени клечки и цигари или други източници на огън;
  • Не допускайте деца да играят с огнеизточници в близостдо запалими материали. Това е важно на първо място за тяхната лична безопасност, за живота и здравето им!

 

          Напомняме, че съгласно Заповед № ОК-03-02-68 от 14.03.2019 г. на Областния управител на област Смолян, времето от 15.03.2019г. до 15.11.2019 г.  е обявен за пожароопасен период, в който важат всички правила за пожарна безопасност и те са задължителни за всички.

Всеки, който предизвика пожар, може да бъде подведен под отговорност и се наказва с административно наказание глоба от 200 лв. до 2000 лв., ако пожара се разпространи в чужд имот се счита за престъпление, за което се носи наказателна отговорност.

 

При забелязване признаци на пожар незабавно сигнализирайте на телефон - 112 !

Изображения

 22 април 2019 | 11:11