МВР

ОД Смолян

 

17 февруари 2020

БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

             През м.февруари беше организиран и проведен изнесен прием на заявления за издаване на български лични документи посредством мобилна биометрична станция в участъците Доспат, Баните, Рудозем и Неделино, както и в с. Сивино и Съдебна палата – Смолян. Приети са заявления и на пет неподвижни и трудно подвижни лица. При така организирания изнесен прием от началото на годината до настоящия момент са приети заявления за издаване на 1089 български лични документи, а връчените документи при организиран изнесен прием са 337. От началото на м. март в частна фирма в гр.Доспат са приети заявления за издаване на 149 български лични документа. Информираме гражданите, че за м.март е организиран изнесен прием на заявления за издаване на български лични документи и връчване на изготвени документи по следния график:

10.03.2020г. – прием на заявления за издаване на БЛД в с.Широка лъка, общ.Смолян;

12.03.2020г. – връчване на български лични документи в Участък полиция – с.Баните;

17.03.2020г. – прием на заявления за издаване на БЛД в „Амер спортс България“ ЕООД.

19.03.2020г. – връчване на български лични документи в Участък полиция – Доспат, издадени по заявленията, приети в Участък полиция –Доспат и фирма „Нитекс 96“ АД;

            От началото на годината до настоящия момент са издадени общо 7764 български лични документи, от които 3651 лични карти, 2423 паспорта и 1690 свидетелства за управление на МПС.     

            Приканваме гражданите да се възползват от създадените възможности за подаване на заявления в различите общини, като така ще спестят време и нерви от чакане на опашки, закъснели или провалени летни пътувания и почивки, което неминуемо ще се случи, ако се изчаква последния възможен срок за подмяната на личните документи.

 

Изображения

 16 март 2020 | 13:05