МВР

ОД Смолян

 

Конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР Смолян на вакантни младши изпълнителски длъжности, обявен с МЗ № 8121К-2333/11.02.2020г.

13 фев 2020

Заповед за удължаване на срока на конкурс за назначаване на младши изпълнителски длъжности в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ рег. № 8121К-2333/11.02.2020 г.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за назначаване на младши изпълнителски длъжности в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ рег. № 8121К-2333/11.02.2020 г.

Министерска заповед за обявяване на конкурс за назначаване на младши изпълнителски длъжности в ОДМВР Смолян, рег. № 8121К-2333/11.02.2020 г

 02 април 2020 | 15:48