МВР

ОД Смолян

 

Ново за обществено обсъждане!

18 мар 2016

Следгаранционно техническо обслужване, текущ и авариен ремонт на служебните моторни превозни средства (МПС), числящи се към ОД МВР – Смолян, а така също  и доставка на необходимите за целта резервни части, агрегати,  материали, масла, добавки, антифризи и консумативи

Техническа спецификация (pdf, 276KB)

 

 03 януари 2018 | 15:42