МВР

ОД Смолян

 

Откриване на процедура за снабдяване с електро-енергия (ниско напрежение) на сградния фонд (обекти) управляван от ОД МВР Смолян

04 яну 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 04.01.2018 год.
Пореден номер: 1/2018

Обявление за възложена поръчка (pdf, 1MB)

Обявление за приключен договор (pdf, 724KB)

Договор с ЕВН Електроснабдяване ЕАД (pdf, 931KB)

Решение за откриване на процедура (pdf, 1.5MB)

Лицензия № Л-141-11 от13.08.2004г. (pdf, 235KB)

Приложение 1 за обособена територия (pdf, 150KB)

Списък на обектите, управлявани от ОДМВР-Смолян (xlsx, 22KB)

Становище - АОП (pdf, 740KB)

Покана за сключване на договор (pdf, 1MB)

 27 юли 2020 | 15:26