МВР

ОД Смолян

 

Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за сградите (обекти), управлявани от ОДМВР Смолян.

11 яну 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 11.01.2018 год.
Пореден номер: 2/2018

Обявление за възложена поръчка (pdf, 1MB)
Договор с В и К ЕООД Смолян (pdf, 970KB)
Обявление за приключен договор (pdf, 720KB)
Покана за сключване на договор (pdf, 910KB)
Решение за откриване на процедура (pdf, 1MB)
Решение № ра-02-14-2234 от 22.12.2009г (pdf, 2.14MB)
Списък на обекти, управлявани от ОДМВР-Смолян (pdf, 268KB)

 16 септември 2020 | 10:49